logo kenniscentrumsuikerenvoeding 50jaar website

 Onderzoek         Contact  FAQ

Voedselconsumptie

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd door het RIVM in Bilthoven, wordt regelmatig de voedselconsumptie van Nederlanders geïnventariseerd. In 2011 zijn de gegevens uit de meest recente peiling (2007-2011) gepubliceerd.

Aan deze Voedselconsumptiepeiling heeft Wageningen University een voedingsmiddelentabel gericht op suikers gekoppeld in opdracht van het Kenniscentrum suiker & voeding. Met die nieuwe tabel is nu ook duidelijk hoeveel van de verschillende suikers (zoals sacharose en fructose) we eten en wat de verhouding toegevoegde en van nature aanwezige suikers is.

Feiten

  • De eerste Voedselconsumptiepeiling (VCP) in Nederland werd uitgevoerd in 1987. Sindsdien wordt deze peiling om de circa vijf jaar herhaald, waardoor het mogelijk is trends in voedingsgewoontes te kunnen waarnemen.
  • Uit de gegevens van de laatste VCP (2007-2010) blijkt dat meeste Nederlanders (7-69 jaar) nog steeds te weinig fruit, groente, vis en voedingsvezel eten.
  • Uit de peiling blijkt ook dat een deel van de bevolking minder vitamine A, B1, C en E, magnesium, kalium en zink binnen krijgt dan wordt aanbevolen.
  • Nederlanders halen gemiddeld 45% van de energie-inname uit koolhydraten. Vetten dragen gemiddeld 35% bij aan de energie-inname, voor eiwitten is dat 15%.
  • De eerstvolgende VCP wordt uitgevoerd in de periode 2012-2016. Ruim 4300 mensen (1-79 jaar) worden benaderd voor het meten van hun voedselconsumptie.

Vraag en antwoord

Is er bij het verzamelen van voedselconsumptiegegevens sprake van Europese samenwerking?

De EFSA (European Food Safety Authority) streeft ernaar dat alle lidstaten van de Europese Unie die onderzoek doen naar de voedselconsumptie van de bevolking, de gegevens op dezelfde manier verzamelen. EFSA en het RIVM sluiten voor de VCP-basis 2012-2016 een samenwerkingsbijeenkomst af. Deze data wordt door de EFSA ook gebruikt om een schatting te maken van de blootstelling aan schadelijke stoffen.

Meer informatie:
General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey

lees verder »

Wat is de inname van vrije suikers in Nederland?

Vrije suikers zijn alle toegevoegde suikers plus de suikers van nature aanwezig in vruchtensappen en vruchtenconcentraat. De gemiddelde inname van vrije suikers in Nederland is 81 gram per dag. Dit is 14 procent van de totale energie-inname.

Meer informatie:
Vrije en toegevoegde suikers en de voorziening van macro- en micronutriënten in Nederland. Resultaten uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

lees verder »

Wat is de dagelijkse inname van fructose voor mannen en vrouwen?

Nederlanders nemen gemiddeld 49 gram per dag fructose in, wat resulteert in een jaarlijkse inname van 18 kg. De mediane inname is hoger voor mannen dan voor vrouwen, respectievelijk 43-50 en 38-44 gram per dag. Met 61 gram per dag hadden jongens van 14-18 jaar de hoogste inname van fructose. De laagste mediane inname was 38 gram per dag voor vrouwen tussen 50-69 jaar. Circa 70% van de inname van fructose komt via de inname van sacharose (dat voor 50% uit glucose en 50% uit fructose bestaat).

Meer informatie:
Suikerconsumptie in Nederland. Resultaten uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

lees verder »

Wie gebruiken de VCP-gegevens?

De gegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Ze zijn de leidraad voor beleidsmakers die zich richten op gezonde voeding van de bevolking en het bewaken van de voedselveiligheid. De uitkomsten van de VCP's zijn ook een hulpmiddel om de Nederlandse voedingsvoorlichting aan te scherpen. De data uit de VCP's worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt om eventueel het beleid bij te stellen. Een voorlichtingsinstantie als het Voedingscentrum gebruikt de gegevens om de accenten van de voorlichting aan te passen. Ook binnen het voedingsonderzoek en –onderwijs, de voedingsmiddelenindustrie (innovatie van producten) worden de resultaten gebruikt.

Meer informatie:
Voedselconsumptiepeilingen

lees verder »

Hoe hoog is het energiepercentage koolhydraten in de voeding voor diverse leeftijdscategorieën?

Uit de gegevens van de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 blijkt dat het energiepercentage in de voeding dat afkomstig is van koolhydraten, het hoogste is bij jongens van 7-8 jaar (52 energieprocent (en%)). Het aandeel wordt geringer naarmate men ouder wordt en is het laagst bij mannen in de leeftijd van 51-69 jaar (42 en%). Over de gehele bevolking genomen (7-69 jaar) is de inname van koolhydraten 45 en%. Vetten dragen gemiddeld 35% en eiwitten 15% bij aan de energie-inname.

Meer informatie:
Suikerconsumptie in Nederland. Resultaten uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

lees verder »

Zijn Nederlanders anders gaan eten in de afgelopen vijfentwintig jaar?

25 jaar geleden werden in de eerste Voedselconsumptiepeiling (VCP) 1987-1988 minder dan 1000 producten gerapporteerd. In de VCP van 2007-2010 waren dat er maar liefst 28.000. Zo werd er in de eerste VCP bij het ontbijt vooral koffie, thee en melk gedronken. Inmiddels kiezen Nederlanders eerder voor yoghurt, yoghurtdranken en drinkontbijt. Ook stond bijvoorbeeld de sinaasappel 25 jaar geleden op nummer twee van de vijf meest gegeten fruitsoorten. Dat is nu de banaan. De appel staat al 25 jaar op de eerste plaats. Wat betreft mono- en disachariden (suikers) lijkt de inname hiervan niet gestegen sinds de eerste VCP (1987-1988).

Meer informatie:
Voedselconsumptiepeilingen

Beukers M, Ocké MC, Van Rossum CTM. Inname van mono- en disachariden. Resultaten van VCP-I VCP-II, VCP-III en VCP 2007-2010. Bilthoven: RIVM, 2013.

lees verder »

Wat is de inname van suikers (van nature aanwezig + toegevoegd) bij mannen en vrouwen?

Gemiddeld neemt de Nederlandse bevolking 122 gram mono- en disachariden (oftewel suikers) per dag in, gelijk aan ongeveer 44 kg per jaar. Dat zijn zowel de van nature aanwezige suikers in fruit, groente en zuivelproducten (lactose) als alle suikers die zijn toegevoegd aan de voeding (zoals kristalsuiker, honing en agavesiroop). Mannen hebben een hogere inname van mono- en disachariden (108-127 gram per dag) dan vrouwen (95-108 gram per dag). Jongens van 14-18 jaar hebben de hoogste inname, namelijk 153 gram per dag.

Meer informatie:
Suikerconsumptie in Nederland. Resultaten uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

lees verder »

Hoeveel suiker (sacharose) nemen mannen en vrouwen per dag in?

De gemiddelde inname van sacharose (oftewel suiker) onder de Nederlandse bevolking is 65 gram per dag, op jaarbasis is dit 24 kg. Dit is zowel de toegevoegde als van nature aanwezige sacharose in bijvoorbeeld fruit en groente. Mannen (19-69 jaar) hebben een hogere inname (52-67 gram per dag) dan vrouwen tussen 19-69 jaar oud (45-55 gram per dag). De hoogste inname was 85 gram per dag voor jongens tussen 7-18 jaar oud. Vrouwen tussen 50-69 jaar hadden met 45 gram per dag de laagste inname.

Meer informatie:
Suikerconsumptie in Nederland. Resultaten uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

lees verder »

Eten we te veel suikers in Nederland?

Dit hangt af van de individuele situatie. Mensen met (ernstig) overgewicht doen er goed aan de totale inname van calorieën uit eten en drinken te verminderen. Het gaat daarbij ook om de calorie-inname uit suikers. Te veel suiker kan bijdragen aan overgewicht, net zoals te veel vetten of te veel zetmeel dat kunnen. Daarnaast is het voor de mondgezondheid van belang om niet meer dan 7 keer per dag (inclusief hoofdmaaltijden) iets te eten of drinken met vergistbare koolhydraten (zoals suikers).

Meer informatie:
Voedingscentrum

Position paper Voeding en mondgezondheid

lees verder »

Wat is de dagelijkse inname van toegevoegde suikers onder de Nederlandse bevolking?

Gemiddeld nemen we 71 gram toegevoegde suikers per dag in, wat overeenkomst met een jaarlijkse inname van 26 kg. Mannen (19-69 jaar) hebben een hogere inname (53-74 gram per dag) dan vrouwen (43-57 gram per dag). Ook is de inname onder jongens (87-100 gram per dag) en meisjes (75-90 gram per dag) in de leeftijd van 7-18 jaar hoger dan onder volwassenen.

Consumptie van toegevoegde suikers in Nederland. Resultaten uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010.

lees verder »

Afdrukken

Update: Samenvatting nieuwe cijfers Voedselconsumptie  2012-2016

voedselconsumptie

Factsheet: Consumptie van suikers in Nederland Deel 3: ‘verborgen suikers’

factsheet verborgen suikers

Consumptie van 'verborgen suikers' in Nederland

Consumptie van verborgen suikers in Nederland

 

Rapport Consumptie toegevoegde suikers in Nederland

Consumptie toegevoegde suikers in Nederland

 

Vrije en toegevoegde suikers en de voorziening van macro- en micronutriënten in Nederland

Vrije en toegevoegde suikers en de voorziening van macro en micronutrienten in Nederland

 

Factsheet Consumptie van suikers in Nederland: totaal suikers

Consumptie toegevoegde suikers in Nederland deel1 totaal suikers

 

Factsheet Consumptie van suikers in Nederland: toegevoegde suikers 

factsheet consumptie van suikers deel2

 

Bijdrage van diverse productgroepen aan de inname van toegevoegde suikers in Nederland.

Bijdrage diverse producten voorblad


infokick icon
Suikerconsumptie
Prof.dr.ir. Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Gezondheid in de levenscyclus, Wageningen University.

Rol van suiker

  • De gemiddelde inname van suikers (mono- en disachariden) in Nederland is 122 gram per dag. Het gaat dan om alle suikers: van nature aanwezige + toegevoegde suikers.
  • 71 gram van de 122 gram totaal suikers is toegevoegd aan voedingsmiddelen (door fabrikant of consument). Voorbeelden van toegevoegde suikers zijn kristalsuiker, honing, glucosestroop en agavesiroop. Ze worden gebruikt in de koffie en thee door de consument, maar ook toegevoegd door de fabrikant aan frisdrank, zuivelproducten, chocolade en koekjes.
  • De gemiddelde inname van suikers die van nature aanwezig zijn in de voeding is 51 gram per dag. Fruit, groente en melkproducten (lactose) zijn voorbeelden van voedingsmiddelen die van nature suikers bevatten.
  • Of suikers nu van nature in het product zitten of zijn toegevoegd, ze worden allemaal afgebroken en/of omgezet tot glucose en door het lichaam als energiebron gebruikt. Alle koolhydraten (waaronder suikers) bevatten evenveel energie per gram (namelijk 4 kcal).
  • De Gezondheidsraad adviseert in de Richtlijnen goede voeding 2015 om zo min mogelijk suikerhoudende dranken (dranken met toegevoegde suikers maar ook vruchtensappen) te drinken. Vloeibare suikers verzadigen minder en daarom neem je sneller te veel calorieën in.

Nieuwsbrief: suiker in perspectief

sip43-2

Hier de tweede editie van nummer 43 van ‘Suiker in perspectief’. Nieuw in dit nummer de resultaten van de lang verwachte vijfde Voedselconsumptiepeiling (2012-2016). Het opvallendste resultaat: Nederlanders eten iets gezonder. Maar hoe zit het met de consumptie van koolhydraten en suikers? Zijn we er meer of minder van gaan eten? Lees het antwoord op deze vragen in deze tweede editie! En verder nieuw in dit nummer zijn de reacties van drie diëtisten op de resultaten van de Voedselconsumptiepeiling en de publicatie van het Nationaal Preventieakkoord, dat staatsecretaris Paul Blokhuis op vrijdag 23 november ondertekende. Veel leesplezier.

Nieuwe Infokicks: informatieve filmpjes over suiker

Maakt suiker nu dik of niet? Is suiker verslavend? En waarom zit er eigenlijk suiker in voedingsmiddelen? Om uitleg en antwoord te geven op dergelijke vragen heeft Kenniscentrum suiker & voeding in samenwerking met wetenschappers op dit gebied een vijftal informatieve filmpjes gemaakt.

Bekijk alle infokicks

Informatiemap

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar een update van (delen van) de inhoud.

Vraag gratis aan

deel deze pagina