logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Wie gebruiken de VCP-gegevens?

De gegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Ze zijn de leidraad voor beleidsmakers die zich richten op gezonde voeding van de bevolking en het bewaken van de voedselveiligheid. De uitkomsten van de VCP's zijn ook een hulpmiddel om de Nederlandse voedingsvoorlichting aan te scherpen. De data uit de VCP's worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt om eventueel het beleid bij te stellen. Een voorlichtingsinstantie als het Voedingscentrum gebruikt de gegevens om de accenten van de voorlichting aan te passen. Ook binnen het voedingsonderzoek en –onderwijs, de voedingsmiddelenindustrie (innovatie van producten) worden de resultaten gebruikt.

Meer informatie:
Voedselconsumptiepeilingen

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina