logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Duurzaamheid

Duurzaam eten wordt steeds belangrijker. Als sinds de jaren zeventig gebruiken mensen ongeveer 1,5 keer meer van de aarde, dan wat de aarde kan aanvullen. In de toekomst moet er dus iets veranderen. De belangrijkste boodschap voor een duurzamer voedingspatroon is om meer plantaardig en minder dierlijk te eten. Matige suikerinname past in een duurzaam voedingspatroon. 

Feiten

  • Productie en consumptie van voedingsmiddelen zorgen wereldwijd voor 20-35% van de milieubelasting en de uitstoot van broeikasgassen.
  • Voor de productie van een kilogram vleeseiwit is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig.
  • De suikerbiet is een efficiënt gewas: de productie van een kilogram suikerbiet levert vier keer minder broeikasgassen dan de productie van een kilogram zetmeelaardappelen en bijna dertien keer minder dan de productie van een kilogram graan.
  • De groep suiker en zoetwaren heeft een lage uitstoot van broeikasgassen per 100 kilocalorieën.
  • Cosun Beet Company is de grootste groen gas producent van Nederland.
  • Suikerbietenresten kunnen worden verwerkt tot proteïne, veevoer, vezels voor papier en karton en bioplastics.

Vraag en antwoord

Duurzaamheid
148
/thema-s/148-duurzaamheid2

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip, waarbij je kunt denken aan milieubelasting, maar ook aan eerlijke handel en dierenwelzijn. De meest gebruikte definitie van duurzaamheid komt uit het zogenaamde Brundtland-rapport van de Verenigde Naties: ‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden, zonder voor toekomstige generaties het vermogen om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen.’

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) heeft daarvan een definitie afgeleid voor duurzame voedselpatronen: ‘Duurzame voedselpatronen hebben een lage impact op het milieu en dragen bij aan voedselveiligheid en gezondheid voor huidige en toekomstige generaties. Duurzame voedingspatronen zijn beschermend en respectvol naar biodiversiteit en ecosystemen; cultureel acceptabel; toegankelijk; economisch eerlijk en betaalbaar; nutritioneel adequaat, veilig en gezond; terwijl natuurlijke en menselijke bronnen geoptimaliseerd worden.’ 

De definitie die het Nederlandse ministerie van Economische Zaken hanteert luidt: ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien.’

Meer informatie:

United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland report). (1987).

Burlingame, B., Dernini, S., Division Nutrition and Consumer Protection & FAO. Sustainable diets and biodiversity - directions and solutions for policy, research and action. (2010).

Ministerie, van Landbouw, N. en & Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken). Nota Duurzaam voedsel - Naar een duurzame consumptie en productie van ons voedsel. (2009).

lees verder »

Wat is een duurzaam voedingspatroon?

In grote lijnen gaat een gezond voedingspatroon samen met een duurzaam voedingspatroon. De belangrijkste adviezen van de Gezondheidsraad op het gebied van duurzaamheid zijn:

  • Eet een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon. Dit betekent meer volkoren graanproducten, peulvruchten, groente, fruit en plantaardige vleesvervangers en minder vlees en zuivel.
  • Het verminderen van de energie-inname bij een te hoog lichaamsgewicht. Het advies luidt om met name minder niet-basis voedingsmiddelen, zoals snoep, koek en snacks, te gebruiken.
  • Het verminderen van voedselafval. Gemiddeld wordt 13,6% van het eetbare voedsel door de consument verspild. De meest verspilde producten (exclusief dranken) zijn melk en melkproducten, brood, groenten, fruit en sauzen, oliën en vetten.

Meer informatie:

Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding. (2015)

Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht. (2011)

lees verder »

Past suiker in een duurzaam voedingspatroon?

Ja, een matige suikerinname past in een duurzaam voedingspatroon. Drewnowski en collega’s vergeleken de totale uitstoot van broeikasgassen van verschillende groepen voedingsmiddelen (in totaal 483 voedingsmiddelen verdeeld over 5 categorieën). Hiervoor werden de voedingsmiddelen op twee manieren vergeleken: de uitstoot van broeikasgassen per 100 gram en per 100 kilocalorieën. Hierbij is de gehele levenscyclus meegenomen: teelt, verwerking, transport, verpakking en opslag. De groep zoete producten (inclusief frisdranken) had de laagste uitstoot van broeikasgassen per 100 kilocalorieën en kwam op de tweede plaats bij de vergelijking per 100 gram. Maar voedingsmiddelen die geassocieerd waren met een lage uitstoot van broeikasgassen hadden ook een relatief lage nutriëntwaarde. Daarom dient er ook naar de nutriëntdichtheid van voedingsmiddelen gekeken te worden, bijvoorbeeld door de nutriëntdichtheid te relateren aan energiedichtheid. Tot dusver is er nog geen consensus wat de meest geschikte functionele eenheid is om voedingsmiddelen te rangschikken op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie:

Drewnowski, A. et al. Energy and nutrient density of foods in relation to their carbon footprint. Am J Clin Nutr 101, 184–91 (2014).

Van Doorena, C., Doumaa, A., Aikingb, H. & Vellingab, P. Proposing a Novel Index Reflecting Both Climate Impact and Nutritional Impact of Food Products. Elsevier 131, 389–398 (2016)

lees verder »

Hoe wordt suiker in Nederland geproduceerd?

Cosun Beet Company produceert suiker uit suikerbieten in Nederland. De suikerbiet is het meest efficiënte gewas om in Nederland suiker uit te halen. Zie onze animated infographic over de productie van suiker in Nederland. 

lees verder »

Wat kan er nog meer met de suikerbiet?

De suikerbiet biedt meer mogelijkheden dan het produceren van suiker. Cosun Beet Company haalt ook energie uit de reststromen en is de grootste leverancier van groen gas in Nederland. Bietenresten kunnen worden verwerkt tot proteïne, veevoer, vezels voor papier en karton en bioplastics. Uit onderzoek van Wageningen University in samenwerking met Universiteit Utrecht blijkt dat biobased producten van suikers uit suikerbieten voor de Nederlandse situatie de grootste reductie van broeikasgasemissie per hectare opleveren.

lees verder »
Technical Report: Added and free sugars in the context of nutritious and sustainable diets

Factsheet: Duurzaam eten 

De rol van suiker in een duurzaam voedingspatroon

voorblad duurzaam eten 

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina