logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip, waarbij je kunt denken aan milieubelasting, maar ook aan eerlijke handel en dierenwelzijn. De meest gebruikte definitie van duurzaamheid komt uit het zogenaamde Brundtland-rapport van de Verenigde Naties: ‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden, zonder voor toekomstige generaties het vermogen om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen.’

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) heeft daarvan een definitie afgeleid voor duurzame voedselpatronen: ‘Duurzame voedselpatronen hebben een lage impact op het milieu en dragen bij aan voedselveiligheid en gezondheid voor huidige en toekomstige generaties. Duurzame voedingspatronen zijn beschermend en respectvol naar biodiversiteit en ecosystemen; cultureel acceptabel; toegankelijk; economisch eerlijk en betaalbaar; nutritioneel adequaat, veilig en gezond; terwijl natuurlijke en menselijke bronnen geoptimaliseerd worden.’ 

De definitie die het Nederlandse ministerie van Economische Zaken hanteert luidt: ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien.’

Meer informatie:

United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland report). (1987).

Burlingame, B., Dernini, S., Division Nutrition and Consumer Protection & FAO. Sustainable diets and biodiversity - directions and solutions for policy, research and action. (2010).

Ministerie, van Landbouw, N. en & Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken). Nota Duurzaam voedsel - Naar een duurzame consumptie en productie van ons voedsel. (2009).

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina