Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 18

groente, 81 tot 97% van hen (afhankelijk van
leeftijd en geslacht) eet onvoldoende fruit.
De meeste kinderen – zowel de jonge als de oudere
– eten te veel verzadigde vetten en te weinig vis.
Lengte en gewicht
Uit gegevens van professionals die lengte en gewicht
van Nederlandse kinderen en jongeren (2-20 jaar)
hebben gemeten in de Nationale Groeistudie (2010),
blijkt dat overgewicht en obesitas in de periode 1997
en 2010 zijn toegenomen. Dat geldt voor zowel
jongens (van 9% naar 13%) als meisjes (van 12%
naar 15%). Ook bij de Marokkaanse en Turkse jeugd
is (ernstig) overgewicht toegenomen. Allochtone
kinderen en jongeren hebben vaker overgewicht dan
hun autochtone leeftijdgenoten. Hoewel het aantal
kinderen met overgewicht op landelijk niveau in de
periode 1997-2010 steeg, is dit in 2010 in de vier
grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Den Haag) bij Nederlandse kinderen gestabiliseerd.
Uit een recenter onderzoek bij meer dan 73.000
Haagse kinderen van 3-16 jaar oud blijkt het aantal
Nederlandse kinderen met overgewicht in de
periode 1999-2011 van 13 naar 11% te zijn gedaald.
Het aantal Turkse kinderen met overgewicht steeg
van 25 naar 32%, maar is vanaf 2007 stabiel
gebleven. Overgewicht bij kinderen van
Marokkaanse of Surinaams-Hindoestaanse afkomst
KINDEREN & VOEDING
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Vis
twee maal per week
Fruit
7-8 jaar: 150 g/dag
9+ jaar 200 g/dag
Groente
7-13 jaar: 150 g/dag
14+ jaar >200 g/dag
Figuur 1. Percentage van de Nederlandse jongeren per leeftijdsgroep
dat voldoet aan de aanbevolen hoeveelheid fruit, groente en vis.
7-8 jr.
14-18 jr.
9-13 jr.
7-8 jr.
14-18 jr.
9-13 jr.
JONGENS
MEISJES
18|
Gezond opgroeien, de eerste Verkenning jeugdgezondheid
Suiker in perspectief, juni 2014
Bron: RIVM, VCP 2007-2010
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...32
Powered by FlippingBook