Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 14

KINDEREN & VOEDING
JOGG
Al deze factoren komen bijeen in JOGG (Jongeren
Op Gezond Gewicht). JOGG is een integrale en
lokale aanpak waarbij publieke en private partijen
gezamenlijk onder de paraplu van een gemeente
werken aan de bestrijding van overgewicht onder
jongeren (zie kadertekst).
Renders is enthousiast over een integrale aanpak
zoals JOGG: ‘Hoe dichter je bij de doelgroep zit en
aansluit bij hun leefomgeving en belevingswereld,
hoe beter je die kunt bereiken, social marketing is
één van de pijlers van JOGG. Ook de andere van de
in totaal vijf pijlers waarop de aanpak berust zijn
noodzakelijk om een programma tegen overgewicht
te laten slagen. Je komt immers alleen tot lange-
termijnmaatregelen als er politiek draagvlak is.
En monitoring en evaluatie zijn onmisbaar om
interventies te optimaliseren en de onderlinge
samenwerking en afstemming te verbeteren.’
Onderlinge afstemming
Nederland is met een initiatief als JOGG – waaraan
op dit moment zo'n zestig gemeenten deelnemen –
goed op weg in de bestrijding van overgewicht en
obesitas bij kinderen, vindt Renders. Maar met een
betere afstemming tussen stakeholders is er nog
meer winst te behalen. ‘In veel gemeenten ontbreekt
een sluitend samenwerkingsverband van zorg-
aanbieders die zorg leveren aan kinderen met
overgewicht en obesitas’, vertelt ze. ‘Vooral voor
kinderen met obesitas die door de JGZ worden
verwezen naar de huisarts of kinderarts om
Model van Davison and Birch, 2001
CHILD
WEIGHT
STATUS
CHILD
CHARACTERISTICS
AND CHILD RISK FACTORS*
PARENTING STYLES AND
FAMILY CHARACTERISTICS
COMMUNITY, DEMOGRPHIC
AND SOCIAL CHARACTERISTICS
DIETARY
INTAKE
SEDENTARY
BEHAVIOR
PHYSICAL
ACTIVITY
Familiar susceptibility
to weight gain
Parent
weight
status
Parent activity
patterns
Parent
preference
for activity
Parent
monitoring
of child TV
viewing
Family TV
viewing
Peer ans sibling
interactons
Socioeconomic
status
Crime
rates and
neighborhood
safety
School
physical
education
programs
Child feeding
practices
Types of foods
available in
the home
Nutritional
knowledge
Parent
dietary
intake
Parent
food
preferences
Gender
Age
Parent
encouragment of
child activity
Family leisure
time activity
Accessibility of
convenience foods
and restaurants
Accessibility
of recreational
facilities
Leisure
time
Work
hours
School
lunch
programs
Ethnicity
14|
Epidemioloog Carry Renders over 'Aanpak van overgewicht bij kinderen'
Suiker in perspectief, juni 2014
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...32
Powered by FlippingBook