Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 19

bleef stabiel en was in 2011 respectievelijk 23 en
17%. De hoeveelheid kinderen met obesitas nam in
deze groepen wel af (De Wilde
et al.
, 2014).
Europese cijfers
In het HBSC-rapport (Health Behaviour in
School-aged Children, 2009/2010) van de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie) worden cijfers over
voeding, fysieke activiteit en obesitas bij kinderen
van de verschillende landen in Europa vergeleken.
Uit de gegevens blijkt dat de prevalentie van
overgewicht bij 13-jarigen het laagst was in
Nederland (12%), gevolgd door Zwitserland en
Denemarken (beide 13%). Giekenland en Portugal
hadden met respectievelijk 27% en 25% de hoogste
prevalentie van overgewicht. Ook wat betreft fysieke
activiteit deden Nederlandse kinderen het relatief
goed. Van de 13-jarige Nederlandse kinderen gaf
77% aan twee of meer uren per week flink fysiek
actief te zijn buiten schooltijd. Nederland staat
daarmee op de eerste plaats gevolgd door
Noorwegen (73%) en Denemarken (72%).
In dezelfde leeftijdsgroep bleken Spaanse kinderen
het minst fysiek actief te zijn, 29% bewoog twee
uur of meer per week.
Bewegen, roken en alcohol
Een actieve leefstijl van ouders en leeftijdsgenootjes
stimuleert kinderen om ook te bewegen. Bijna de
helft van de Nederlandse jongeren beweegt genoeg,
circa 45% van hen is dagelijks ten minste één uur
Figuur 2. Percentage overgewicht onder
13-jarigen in Europa. Bron: WHO 2013.
Bron: World Health Organization. Social
determinants of health and well-being among
young people. HBSC 2009/2010 survey
0 5 10 15 20 25 30
GCR
PRT
HRV
ESP
ITA
POL
SVN
FIN
MKD
AUT
EST
ROU
CZE
DEU
HUN
ISL
LUX
SVK
TUR
ARM
BEL
1
FRA
LVA
RUS
SWE
IRL
LTU
NOR
UKR
GBR
2
DNK
CHE
NLD
2
GBR ENGLAND
1
BEL FRENCH
12%
Gezond opgroeien, de eerste Verkenning jeugdgezondheid
|19
Suiker in perspectief, juni 2014
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...32
Powered by FlippingBook