Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 17

Gezond opgroeien, de eerste Verkenning jeugdgezondheid
|17
Suiker in perspectief, juni 2014
id
De baby- en kindersterfte in Nederland is laag en
als kinderen ouder worden voelen de meesten zich
gezond. Het aantal kinderen met overgewicht is de
laatste jaren dan wel gestabiliseerd, maar is nog
steeds hoog. Dat blijkt uit de inventarisatie van
het RIVM gericht op de gezondheidstoestand van
kinderen (0-19 jaar). De onderzoekers gebruikten
onder andere landelijke databronnen zoals de
GezondheidsenquĂȘte 2011 (Centraal Bureau voor
de Statistiek), het Landelijk Informatie Netwerk
Huisartsenzorg (LINH), het Nederlands instituut
voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en
recente wetenschappelijke literatuur. Het is de eerste
keer dat een dergelijke 'Verkenning jeugdgezond-
heid' met een overzicht van leefstijl, maar ook van de
fysieke en psychische gezondheid, en problemen in
de sociale omgeving van kinderen en jongeren
verschijnt.
Voedingsgewoonten
Bij jonge kinderen hebben de ouders grote invloed
op de voedingsgewoonten. Als kinderen ouder
worden, neemt de invloed van leeftijdsgenoten toe.
Uit onderzoek (Voedselconsumptiepeiling 2005-
2006) blijkt dat er maar weinig jonge kinderen
(2-5 jaar) zijn die voldoende groente of fruit eten.
Het merendeel van de peuters van 2-3 jaar eet
minder dan de aanbevolen 50 gram groente per dag
en bijna niemand van de kleuters van 4-6 jaar
voldoet aan de aanbeveling van 100 gram groente.
Bovendien eten ze onvoldoende fruit. In de
Voedselconsumptiepeiling van het RIVM (2007-
2010) is gemeten dat bijna niemand van de
7-18-jarigen voldoet aan de aanbevolen hoeveelheid
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...32
Powered by FlippingBook