Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 22

22|
De invloed van ouders op eetgedag en gewicht van pubers
Suiker in perspectief, juni 2014
De uitkomsten laten zien dat ouders die minder druk
op hun tieners uitoefenen om hun bord leeg te eten,
vaker kinderen met overgewicht of obesitas hebben.
Is het daarom een goed idee om kinderen te
forceren hun bord leeg te eten? ‘Nee’, zeggen de
onderzoekers, uit andere studies is inmiddels
duidelijk gebleken dat opdringen van eten nadelige
effecten kan hebben. Kinderen hebben namelijk van
nature een goed gevoel voor honger en verzadiging
en voelen goed aan wanneer ze voldoende gegeten en
gedronken hebben. Het opdringen van eten verstoort
dit vermogen en is daarom niet wenselijk.’ Verder
blijkt dat ouders van tieners met overgewicht of
obesitas het significant vaker eens waren met de
stelling dat zij het eten controleren en reguleren dan
ouders van tieners met een gezond gewicht.
De onderzoekers adviseren gezondheidswerkers
om ouders te stimuleren gezonde voeding aan
hun kinderen aan te bieden in plaats van hen
beperkingen in het gebruik van snacks en snoep
op te leggen.
Bron: Katie A. Loth, Richard F. MacLehose,
Jayne A. Fulkerson, Scott Crow, Dianne Neumark-
Sztainer (2013). Eat this, not that! Parental
demographic correlates of food-related parenting
practices. Appetite 60: 140–147.
Katie A. Loth, Richard F. MacLehose, Jayne A.
Fulkerson, Scott Crow, Dianne Neumark-Sztainer
(2013). Food-Related Parenting Practices and
Adolescent Weight Status: A Population-Based Study.
Pediatrics 131: 1443-1450.
KINDEREN & VOEDING
'Ouders uit de laagste
inkomensgroep zijn het vaker
eens met de stelling over
het leegeten van het bord, dan
ouders met hoge inkomens'
Bovenstaande stellingen stonden centraal in
de onderzoeken.
‘Mijn kind
moet altijd
zijn bord
leegeten’
‘Ik controleer
en reguleer dat
mijn kind niet
teveel snacks
en snoep eet’
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32
Powered by FlippingBook