Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 13

OVERBRUGGINGSPLAN JGZ
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) was in 2004 de
eerste beroepsgroep die kwam met een structurele
aanpak van overgewicht: een uniforme signalering
en een overbruggingsplan. Dit plan biedt JGZ-
medewerkers een leidraad voor de begeleiding van
kinderen met overgewicht die (vroegtijdig)
opgespoord zijn met het signaleringsprotocol, en
voor de primaire preventie van overgewicht bij
kinderen. Uitgangspunten zijn het bevorderen van
borstvoeding; het stimuleren van buitenspelen en
bewegen, en dagelijks gezond ontbijten; het
verminderen van de consumptie van gezoete (fris)
dranken, en reduceren van de tijd die kinderen voor
de televisie of achter computer, tablet of
smartphone zitten.
Epidemioloog Carry Renders over 'Aanpak van overgewicht bij kinderen'
|13
Suiker in perspectief, juni 2014
zorgverleners in de nulde of eerste lijn, op lange
termijn weinig effectief waren.
Volgens het ecologisch model van Davison and Birch
uit 2001 (zie pagina 14) zijn de risicofactoren om als
kind overgewicht te krijgen in drie groepen te
verdelen. Het gaat om eigenschappen van het
kind zelf; de thuissituatie; en maatschappelijke,
demografische en sociale factoren. ‘Voorbeelden uit
de eerste categorie zijn aanleg om dik te worden en
lichamelijke activiteit’, illustreert Renders. ‘Bij de
thuissituatie kun je denken aan of er dagelijks
gezonde maaltijden op tafel komen, hoeveel er
televisie wordt gekeken en of kinderen zelf snoep
mogen pakken. ‘Voorbeelden uit de laatste categorie
zijn veiligheid in de wijk – kunnen kinderen buiten
spelen of zelf op de fiets naar school –, en
bijvoorbeeld het aanbod aan gezonde producten
in school- en sportkantines, of schoolpleinen en
speelplaatsen die uitnodigen tot bewegen.
Andere factoren zijn sociaaleconomische status,
en productontwikkeling en marketing door
voedingsmiddelenfabrikanten en retailers.
inactiviteit (tv, computer)
verminderen
betere lichamelijke
conditie
< 2 uur per dag
borstvoeding stimuleren
minder infecties en
minder allergische
reacties bij kinderen
6 maanden
4
5
‘Of een kind al dan geen
overgewicht krijgt, hangt van
veel verschillende factoren af,
en daarbij past een integrale
aanpak waar meerdere
partijen bij betrokken zijn’
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook