Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 12

OVERBRUGGINGSPLAN:
VIJF AANGRIJPINGSPUNTEN
VOOR PREVENTIE
KINDEREN & VOEDING
Integrale aanpak
Het plan van de JGZ vormde de opmaat naar een
bredere integrale aanpak. Stakeholders uit onderwijs,
zorg, bedrijfsleven, maar ook sport- en recreatieve
verenigingen, woningbouwcorporaties, welzijns-
organisaties en media zetten zich samen in om
gezond eten en bewegen aantrekkelijk te maken
voor de jeugd.
Volgens Renders is dankzij de snelle toename in en
verspreiding van kennis over overgewicht en obesitas
in de afgelopen vijftien jaar een bewustwordings-
proces op gang gekomen. Mede dankzij een initiatief
als het Kenniscentrum Overgewicht (2002-2009), de
toenemende vragen uit de praktijk en de nodige
media-aandacht. ‘Beleidsmakers zijn gaan inzien dat
financiële en beleidsmatige ondersteuning
noodzakelijk zijn om het probleem beheersbaar te
maken.’
Van aanleg tot woonomgeving
Renders is blij dat samenwerking tussen stakeholders
steeds meer gemeengoed wordt. ‘Of een kind al dan
geen overgewicht krijgt, hangt van veel verschillende
factoren af, en daarbij past een integrale aanpak
waarbij meerdere partijen – ook de overheid –
betrokken zijn’. Een en ander verklaart waarschijnlijk
ook waarom de ‘losse’ preventieprogramma’s die
aanvankelijk vaak lokaal op poten gezet werden door
aangrijpingspunten voor
gedragsverandering
(preventie)
positieve neveneffecten
aanbeveling
buitenspelen stimuleren
betere lichamelijke
conditie, motorische
ontwikkeling
1 uur per dag
(actief bewegen)
ontbijten stimuleren
betere schoolprestaties
en meer contact binnen
het gezin
iedere dag
gebruik van gezoete
dranken verminderen
minder cariës en
tanderosie
< 2 glazen per dag (en
geen frisdrank onder de
5 jaar)
1
2
3
12|
Epidemioloog Carry Renders over 'Aanpak van overgewicht bij kinderen'
Suiker in perspectief, juni 2014
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...32
Powered by FlippingBook