Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 9

'Beweeggames lijken veelbelovend'
|9
Suiker in perspectief, juni 2014
worden toegepast in woonwijken en op buitenspeel-
plekken? Ik denk dat we die kant op moeten. Niet
alleen richten op de thuissituatie maar ook op de
wijk en school. We zijn van plan dit te onderzoeken
binnen het in oprichting zijnde ‘Sarphati Institute
for new epidemics’, een gezamenlijk project van de
gemeente Amsterdam, VU, VUmc, UvA en AMC,
waarin overheid, wetenschap en bedrijfsleven
gezamenlijk gaan werken aan onderzoek op het
terrein van de volksgezondheid.’
Zowel buitenspelen als
beweeggamen
Op de vraag of ze de komende jaren veel verwacht
van de beweeggames zegt Simons: ‘Ja, maar dan met
name van de gametechnologie die erachter zit.
Er worden zoveel prachtige games ontwikkeld,
ook games die worden toegepast om een gezonde
leefstijl te stimuleren.’ Deze games met een
serieuze toepassing worden ook wel serious games
of appliedgames genoemd. Ze vertelt over een
serious game gericht op gezonde voeding en
bewegen speciaal voor kinderen. ‘In zo’n spel moet je
bijvoorbeeld doelen stellen. Heb je die gehaald?
Of zijn er belemmeringen? Welke zijn dat dan?
Dat wordt al wel gedaan met traditionele
leefstijlprogramma’s, maar door de game maak je
NNGB EN MET
De ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’ (NNGB)
richt zich op het onderhouden van de gezondheid
op lange termijn. De norm is verschillend voor
jongeren, volwassenen en ouderen. Volgens de
NNGB zouden jongeren elke dag minimaal één
uur (tenminste matig intensief) lichamelijk actief
moeten zijn. Om te kunnen bijdragen aan de NNGB
moet een beweeggame tenminste 5 MET zijn.
De MET (Metabolic Equivalent of Task) is de
metabole meeteenheid die inzicht geeft in de
hoeveelheid energie die de fysieke inspanning kost
ten opzichte van de hoeveelheid energie in rust.
Aerobics of skateboarden zijn bijvoorbeeld
5 MET-activiteiten, hardlopen (8 km/uur) 8 MET.
De activiteiten dienen minimaal twee maal
per week gericht te zijn op het verbeteren of
handhaven van lichamelijke fitheid (kracht,
lenigheid en coördinatie).
het veel leuker.’ Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen na het spelen van deze serious game meer
groente en fruit gingen eten. ‘Ook op andere
terreinen in de gezondheidszorg worden serious
games gebruikt. Bijvoorbeeld bij de behandeling van
kinderen met kanker om hen zo meer te betrekken
bij de behandeling.’ Simons vertelt dat bij veel
professionals nog wel enige scepsis bestaat over de
inzet van games. ‘Zij vinden bijvoorbeeld dat je met
die keuze nog meer beeldschermtijd promoot. Laat
ze toch lekker sporten en buiten spelen is hun
advies. Dat is natuurlijk een prima advies. Maar als
kinderen niet van sporten of buitenspelen houden en
vooral zittend gamen en televisie kijken, dan zouden
beweeggames mogelijk een goede vervanger kunnen
zijn voor deze zittende activiteiten. Beweeggames
moeten geen vervanger worden voor sporten of
buitenspelen.’
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook