Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 4

4|
Gezond opgroeien in Nederland
Suiker in perspectief, juni 2014
Gezond
opgroeien in
Nederland
KINDEREN & VOEDING
Het gebruik van
alcoholische drank
is onder jongeren
van 12-16 jaar in de
periode 2003-2011
teruggelopen.
Kinderen spelen
±80 minuten
per week
beweeggames
en ±224 minuten
traditionele
zittende games
(Simons
et al.
, 2012)
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...32
Powered by FlippingBook