Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 16

16| Gezond opgroeien, de eerste Verkenning jeugdgezondheid
Suiker in perspectief, juni 2014
Gezond opgroeien
De eerste Verkenning jeugdgezondh
Het gaat in het algemeen goed met
de Nederlandse kinderen, 80-90% van hen
is tevreden met zijn of haar gezondheid
en voelt zich gelukkig.
Maar weinig jonge kinderen eten voldoende groente of
fruit. En ook bijna niemand van de 7-18-jarigen haalt de
aanbevelingen. Van de jongeren die alcohol drinken,
is 68% bingedrinker. Dat blijkt uit de eerste Verkenning
jeugdgezondheid van het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu).
KINDEREN & VOEDING
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...32
Powered by FlippingBook