Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 23

DE ACHT THEMACERTIFICATEN
Voeding
Sport en bewegen
Roken en alcohol
Hygiëne, huid, gebit en gehoor
Sociaal- emotionele ontwikkeling
Relaties en seksualiteit
Fysieke veiligheid
Milieu
Voor meer informatie kijk op:
Vignet 'Gezonde School' op de voordeur
|23
Suiker in perspectief, juni 2014
Scholen met de Gezonde School-aanpak werken
op een structurele manier aan het onderwerp
gezondheid. Het maakt deel uit van hun
schoolbeleid. Ze besteden aandacht aan educatie
(lesprogramma’s over voeding zoals Smaaklessen
of Lekkerfit!), beleid, omgeving (speelvelden of
schooltuinen) en het signaleren van overgewicht.
Scholen kunnen zich op één of meerdere thema’s
richten (zie kader) en een themacertificaat behalen
als ze aan alle voorwaarden voldoen. Een school
behaalt het themacertificaat ‘Voeding’ door aan de
volgende criteria te voldoen:
1. De kinderen krijgen onderwijs over voeding;
2. Er is buiten de toiletten een hygiënische
watervoorziening waar leerlingen en personeel
water kunnen tappen;
3. De school voert een actief voedingsbeleid voor
gezonde lunchpakketten, traktaties, pauzehappen
en dranken. De ouders krijgen hierover
voorlichting en worden gestimuleerd gezonde
voeding mee te geven aan hun kind;
4. Ouders worden geïnformeerd en doorverwezen
wanneer hun kind onder- of overgewicht heeft.
Vignet ‘Gezonde School’
op de voordeur
Schoolbesturen willen graag het vignet ‘Gezonde
School’ op de voordeur van hun gebouw aanbrengen.
Maar daar moeten ze wel wat voor doen, bijvoor-
beeld door gebruik te maken van het project ‘de
Gezonde School-aanpak’.
De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) hebben vanwege groot enthousiasme onder
de scholen twee miljoen euro extra beschikbaar
gesteld voor scholen die het Gezonde School-beleid
willen doorvoeren. Het vignet Gezonde School is een
erkenning voor scholen die structureel, planmatig en
integraal werken aan het verbeteren van de
gezondheid van leerlingen, gericht op de acht
thema’s. Een school die het vignet 'Gezonde School'
heeft behaald, mag zich een Gezonde School
noemen.
KINDEREN & VOEDING
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook