Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 28

28|
Column
Suiker in perspectief, juni 2014
M
et regelmaat worden
we geconfronteerd
met berichten en
meningen over de invloed van
suiker op de volksgezondheid.
Soms zijn deze gestoeld op
onderzoeken die twijfel oproe-
pen over de degelijkheid van het
onderzoek en de validiteit van de
conclusies. Dergelijke bericht-
geving is alleen te weerleggen
met argumenten die hun wortel
vinden in onderzoek dat volgens
de hoogste wetenschappelijke
Gastcolumn
Kenniscentrum suiker & voeding
door Philip den Ouden, directeur FNLI
COLUMN
Onnatuurlijke
suikers
bestaan niet en
andere zoete
misverstanden
standaarden is uitgevoerd. Dit is
een taak waarvoor het Kennis-
centrum suiker & voeding bij
uitstek is uitgerust.
Een hardnekkig voortkomend
misverstand betreft “natuurlijke
suikers” die beter voor onze
gezondheid zouden zijn. Immers,
onnatuurlijke suikers bestaan
niet. Het is theoretisch mogelijk
dat een suiker in de fabriek
wordt gemaakt uit koolstof,
waterstof en zuurstof. Maar alle
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32
Powered by FlippingBook