Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 27

Problemen bij kinderen: ADHD - Anorexia nervosa
|27
Suiker in perspectief, juni 2014
Ongeveer 5600 mensen in Nederland leden het
afgelopen jaar aan anorexia nervosa. De eetstoornis
komt vooral voor bij jonge vrouwen (meestal tussen
15-25 jaar) en kenmerkt zich door een sterk vertekend
zelfbeeld en een onweerstaanbare drang om af te
vallen. Alles wat te maken heeft met eten, gewicht en
lichaamsomvang is een obsessie voor anorexia-
patiënten. Naast een zeer beperkte voedingsinname,
dwingen ze zichzelf vaak tot overmatige lichamelijke
activiteit om nog meer af te vallen. Door de onder-
voeding en vermagering kunnen veel lichamelijke
klachten optreden zoals een verstoorde hormoon-
huishouding (uitblijven van de menstruatie), botont-
kalking en daling van lichaamstemperatuur, hartslag
en bloeddruk. Ook voelen mensen met anorexia zich
vaak geïsoleerd en verlaten. De behandeling van
anorexia bestaat naast het herstellen van een gezond
gewicht en normaal eetpatroon ook uit psychotherapie
met eventueel medicijnen ter ondersteuning. Onder
begeleiding van een diëtist wordt een gezond voe-
dingspatroon opgesteld met als doelstelling een
gewichtstoename van 0,5 – 1 kg per week te realiseren.
De psychotherapie richt zich op verandering van
irreële cognities rondom voeding en gewicht bij de
patiënt en daarmee ook het voorkomen van terugval.
Kinderen met ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) hebben vaker en sterker
dan andere kinderen problemen met aandacht en
concentratie. Vooral op jonge leeftijd zijn ADHD-
patiënten voortdurend in beweging. Ze zijn vaak erg
impulsief en vinden het moeilijk om te plannen en
om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren.
ADHD komt in alle landen en culturen voor en is van
alle tijden. De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat
ADHD in Nederland voorkomt bij 2-5 procent van
de schoolgaande kinderen – vaker bij jongens dan
meisjes – tot 14 jaar. ADHD wordt veelal behandeld
met medicijnen zoals Methylfenidaat (al dan niet in
combinatie met verschillende psychosociale
interventies met ouders en/of school). Het uitgangs-
punt hierbij is dat ADHD deels wordt veroorzaakt
door een verstoorde werking van bepaalde
neurotransmitters (zoals dopamine) die een
belangrijke rol spelen bij de overdracht van de
zenuwsignalen in de hersenen en betrokken zijn bij
aandacht/concentratie en motorische activiteit. Er is
lang verondersteld dat ADHD zou verdwijnen bij het
ouder worden; maar dat blijkt slechts bij ongeveer
één op de drie kinderen het geval, bij de overige
adolescenten/volwassenen blijven de klachten in een
mildere maar hinderlijke vorm bestaan. Het verloop
van ADHD symptomen wordt ook nog bemoeilijkt
door problemen met differentiaal diagnose (op welk
van de verschillende/uiteenlopende verschijnings-
vormen legt men de nadruk?) en het hanteren van
tamelijk arbitraire diagnostische criteria. Het is
op dit moment onvoldoende wetenschappelijk
onderbouwd dat er een verband is tussen voeding en
ADHD (RIVM, 2013). Verschillende onderzoeken
hebben laten zien dat er geen relatie is tussen
suikers, kleurstoffen en ADHD.
Bron: Maastricht University, vakgroepen Developmental
Cognitive Neuroscience en Neuropschychologie,
juni 2014.
ADHD
Anorexia nervosa
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook