logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

FAQ

Hoeveel suikers eten we gemiddeld in Nederland?

Op basis van de laatste Voedselconsumptiepeiling (2012-2016) van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, blijkt dat de inname van suikers gemiddeld 110 gram per dag is. Dit zijn alle soorten suikers samen en zowel de toegevoegde als de van nature aanwezige suikers. 110 gram per dag komt neer op 40 kilo per jaar. Hiervan is 22 kilo toegevoegd en 18 kilo van nature aanwezige suiker.

Eten we steeds meer suikers?

Nee, de inname van suikers in Nederland is stabiel. Dit blijkt uit de Voedselconsumptiepeilingen (VCP’s) van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eerste VCP liet zien dat Nederlanders in 1987 totaal gemiddeld 128 gram suikers per dag aten en dronken.

In de periode 2012-2016 (laatste VCP) was dit 110 gram per dag. Dit zijn alle suikers samen: toegevoegde én de van nature aanwezige. In de onderstaande tabel vind je de gegevens over de inname van suikers van alle beschikbare VCP’s.

VCP Gemiddelde inname mono- en disachariden in gram per dag (g/d) en energiepercentages (en%)*
1987 - 1988 128 (22,5)
1992 122 (22,5)
1997 - 1998 125 (23,3)
2007 - 2010 122 (21,3)
2012 - 2016 110 (21,0)

* De gehanteerde onderzoeksmethodiek bij de VCP’s van vóór 2003 wijken sterk af met de methodiek die sinds 2003 wordt gebruikt. Verschillen tussen de resultaten van de VCP’s vóór 2003 en na 2003 kunnen het gevolg zijn van deze methodeverschillen.

 

Afdrukken

Is suiker (on)gezond?

Dit is een vraag die je niet eenvoudig met ja of nee kunt beantwoorden. Het hangt af van de hoeveelheid en de individuele situatie. Een beperkte inname van (toegevoegde) suiker past in een gezond voedingspatroon, maar overconsumptie van suiker is ongezond.

Iemand die veel beweegt en zijn ingenomen calorieën verbrandt zal meer suiker kunnen eten dan iemand die fysiek inactief is. Een Tour de France wielrenner eet en drinkt wel een kilo aan suikers per dag! Anderzijds is het verstandig dat mensen met overgewicht hun energie-inname uit toegevoegde suikers zo veel mogelijk beperken.

De Gezondheidsraad heeft geen bovengrens vastgesteld voor de inname van (toegevoegde) suikers. Wel adviseren zij om zo min mogelijk suikerhoudende dranken (frisdrank en fruitsappen) te drinken. Vloeibare suikers (calorieën) zijn minder verzadigend, waardoor de kans op overgewicht groter is. De Gezondheidsraad vond een samenhang tussen de consumptie van suikerhoudende dranken en het ontwikkelen van diabetes type 2.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid heeft ook geen bovengrens voor de inname van (toegevoegde) suikers vastgesteld. De WHO adviseert om minder dan 10% van de energie-inname uit vrije suikers (hieronder vallen niet de van nature aanwezige suikers uit fruit, groente en melk) te halen. Deze richtlijn is gebaseerd op een ‘matige’ bewijslast en alleen op het voorkomen van tandcariës. Het Ivoren Kruis (de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid) adviseert niet vaker dan 7x per dag iets te eten of drinken. Vaak suikers eten vergroot de kans op tandcariës.    

Afdrukken

Wat is de invloed van suiker op het gebit?

Alle suikers en andere fermenteerbare koolhydraten (zoals koolhydraten in rijst, aardappelen, quinoa en brood) zijn cariogeen, met andere woorden: ze kunnen gaatjes veroorzaken. Wel spelen daarbij de volgende factoren een belangrijke rol: de aanwezigheid van tandplaque en bacteriën in de mond. Bacteriën bevinden zich in tandplaque en zetten fermenteerbare koolhydraten om in zuren. Deze zuren kunnen het tandglazuur aantasten (dit heet demineralisatie). Het gebit herstelt zich van nature van een dergelijke ‘zuurstoot’ (remineralisatie). Als de balans tussen demineralisatie en remineralisatie verstoord is, kan op den duur tandcariës ontstaan. Het Ivoren Kruis adviseert in het Basisadvies Cariëspreventie het volgende:

  • Maximaal 7 keer per dag eten of drinken. Dit zijn 3 hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch en avondeten) en maximaal 4 tussendoortjes per dag. Vuistregel: Na eten of drinken minstens 2 uur niets meer nemen.
  • Een uur voor het tandenpoetsen geen zure producten eten of drinken.
  • Geen voeding of dranken na het laatste tandenpoetsen of mee naar bed nemen.

Afdrukken

Veroorzaakt suiker diabetes?

Het is niet de suiker zelf die ervoor zorgt dat je diabetes type 2 krijgt. Als je veel suiker eet, kan dit bijdragen aan overgewicht en overgewicht vergroot de kans op deze vorm van diabetes.

De Gezondheidsraad bespreekt in het achtergronddocument Verteerbare koolhydraten de relatie tussen de inname van suikers en het risico op diabetes type 2. Gebaseerd op een gepoolde analyse van 26 cohortstudies en 4 losse cohortonderzoek concludeert de Gezondheidsraad: ‘Het verband tussen de inname van mono- en disachariden (suikers) en het risico op diabetes mellitus type 2 is niet eenduidig.’

Ook het Engelse equivalent van de Gezondheidsraad (Scientific Advisory Committee on Nutrition) heeft in 2015 de relatie tussen suikers en diabetes in hun adviesrapport beschreven. Op basis van beperkt bewijs concluderen ook zij dat er geen verband is tussen de inname van suikers en het ontwikkelen van diabetes type 2. Beide adviesorganen hebben ook gekeken naar het verband tussen de losse suikers (sacharose, fructose en glucose) en diabetes. Ook hier werd geen positief verband gevonden.

Wel is het zo dat suikers in vloeibare vorm, zoals in frisdrank en vruchtensappen, minder verzadigen dan suikers in vaste vorm. Hierdoor hebben mensen die vaker suikerhoudende dranken drinken een hoger risico op overgewicht. De Gezondheidsraad concludeert in haar achtergronddocument Dranken met toegevoegd suiker op basis van 1 meta-analyse van 6 cohortonderzoeken: ‘Het gebruik van dranken met toegevoegd suiker hangt per 330 ml per dag samen met een ongeveer 20% hoger risico op diabetes mellitus type 2.’ Dit loopt waarschijnlijk via de verhoogde kans op overgewicht.

Afdrukken

Wat zeggen de Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad over suikers?

Het advies luidt: ‘Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken.’ Onder suikerhoudende dranken vallen niet alleen dranken met toegevoegde suikers, maar ook vruchtensappen. Het suikergehalte in beide dranken is immers vergelijkbaar. Onder dranken met toegevoegd suikers vallen koude dranken waaraan sacharose (tafelsuiker), fructose of glucose is toegevoegd. Voorbeelden zijn vruchtendrank, vruchtennectar, frisdranken, ijsthee, gevitamineerd water en sportdranken waaraan suikers zijn toegevoegd. Goede alternatieven volgens de raad zijn dranken zonder suikers, zoals thee, gefilterde koffie en water. Het is bekend dat vloeibare suikers minder verzadigen dan vaste suikers. Je krijgt daardoor gemakkelijker te veel calorieën binnen. Dit verhoogt de kans op overgewicht. Uit experimenteel onderzoek blijkt er een verband tussen inname van dranken met toegevoegde suikers en overgewicht: het dagelijks gebruik van ongeveer één liter dranken met toegevoegde suikers verhoogt het lichaamsgewicht bij volwassenen met ongeveer één kilogram. Overgewicht is één van de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen diabetes type 2. De richtlijn ‘Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken’ is opgesteld wegens het verband tussen de consumptie van suikerhoudende dranken en een verhoogd risico op diabetes type 2.

Afdrukken

deel deze pagina