logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Veroorzaakt suiker diabetes?

Het is niet de suiker zelf die ervoor zorgt dat je diabetes type 2 krijgt. Als je veel suiker eet, kan dit bijdragen aan overgewicht en overgewicht vergroot de kans op deze vorm van diabetes.

De Gezondheidsraad bespreekt in het achtergronddocument Verteerbare koolhydraten de relatie tussen de inname van suikers en het risico op diabetes type 2. Gebaseerd op een gepoolde analyse van 26 cohortstudies en 4 losse cohortonderzoek concludeert de Gezondheidsraad: ‘Het verband tussen de inname van mono- en disachariden (suikers) en het risico op diabetes mellitus type 2 is niet eenduidig.’

Ook het Engelse equivalent van de Gezondheidsraad (Scientific Advisory Committee on Nutrition) heeft in 2015 de relatie tussen suikers en diabetes in hun adviesrapport beschreven. Op basis van beperkt bewijs concluderen ook zij dat er geen verband is tussen de inname van suikers en het ontwikkelen van diabetes type 2. Beide adviesorganen hebben ook gekeken naar het verband tussen de losse suikers (sacharose, fructose en glucose) en diabetes. Ook hier werd geen positief verband gevonden.

Wel is het zo dat suikers in vloeibare vorm, zoals in frisdrank en vruchtensappen, minder verzadigen dan suikers in vaste vorm. Hierdoor hebben mensen die vaker suikerhoudende dranken drinken een hoger risico op overgewicht. De Gezondheidsraad concludeert in haar achtergronddocument Dranken met toegevoegd suiker op basis van 1 meta-analyse van 6 cohortonderzoeken: ‘Het gebruik van dranken met toegevoegd suiker hangt per 330 ml per dag samen met een ongeveer 20% hoger risico op diabetes mellitus type 2.’ Dit loopt waarschijnlijk via de verhoogde kans op overgewicht.

Afdrukken

deel deze pagina