logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Consumentenonderzoek Kenniscentrum suiker & voeding: Nederlanders overschatten de caloriereductie in producten.

Consumenten overschatten de hoeveelheid energie in verschillende producten die in suiker gereduceerd zijn. Dat is één van de belangrijkste bevindingen uit een representatieve enquête van onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van Kenniscentrum suiker & voeding. In het onderzoek werden de kennis, de houding en het gedrag gepeild van 1.182 Nederlanders van 18 jaar en ouder rond suikerverlaging in levensmiddelen.

In het onderzoek zijn zeven producten voorgelegd; een gewone en een in suiker gereduceerde variant, te weten: krokante muesli, ontbijtreep, voedingsbiscuits, winegums, mayonaise, chocolademelk en cola. In de enquête werd onder meer nagegaan hoe Nederlanders de caloriereductie van in suiker gereduceerde producten inschatten ten opzichte van de gewone varianten.

Caloriereductie fors overschat

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de helft van de Nederlanders verwacht dat ‘vaste producten’ die dertig of vijfenveertig procent minder suiker bevatten dan hun gewone of vergelijkbare varianten, ook een evenredige caloriereductie hebben (biscuits, ontbijtrepen, winegums, muesli). In de praktijk is dat niet altijd het geval, terwijl consumenten bij het kopen of eten van producten toch vooral letten op de hoeveelheid (toegevoegde) suikers. De muesli in het voorbeeld bevatte 45 procent minder suiker, de andere producten 30 procent minder suiker. De caloriereductie bedroeg slechts 3 - 5,2 procent.

caloriereductie

Ook bij een ‘half vloeibaar product’ (mayonaise) zonder suiker overschatten de ondervraagden de caloriereductie. Bij ‘vloeibare producten’ (chocolademelk en cola) zonder toegevoegde suiker/zonder suiker wordt de caloriereductie juist onderschat.

Kennis over suiker en vet

De onderzoekers gingen ook na wat de algemene kennis van de gemiddelde consument is over suiker en vet. Hieruit komt naar voren dat een derde van de ondervraagden denkt dat suiker meer energie bevat dan vet. 

caloriereductie vet

Over het onderzoek

Het onderzoek is in december 2018 en januari 2019 online uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. De doelgroep van het onderzoek zijn Nederlanders die (mede)verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse boodschappen. In totaal hebben n=1.182 boodschappers deelgenomen aan het onderzoek. De basissteekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Als steekproefkader is gebruik gemaakt van een extern online panel.

Preventieakkoord

De Rijksoverheid heeft eind 2018 een nationaal Preventieakkoord gesloten. Door onder meer overgewicht aan te pakken, kan de gezondheid van Nederlanders verbeteren. Het streven van de deelnemende partijen is om tot 2040 het niveau van overgewicht in Nederland te laten dalen naar het niveau van 22 jaar geleden. Om dit te realiseren is verbetering van het productaanbod een prioriteit. Er wordt toegewerkt naar een aanbod van alle productgroepen met minder zout en minder kilocalorieën.

Veel voedingsmiddelbedrijven herformuleren in dit kader hun producten. Een focus ligt daarbij op suiker om de hoeveelheid energie in voedingsmiddelen te verlagen om zodoende bij te dragen aan de oplossing van het probleem van overgewicht. Suikerverlaging betekent in de praktijk echter niet altijd een calorieverlaging, terwijl consumenten dit wel van de producten verwachten. De werkelijke hoeveelheid calorieën in producten klopt vaak niet met de verwachte energiereductie in het hoofd van de consumenten.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kenniscentrum suiker & voeding
Dr.ir. Janine Verheesen
Tel. +31 (0)35 543 34 55
www.kenniscentrumsuiker.nl

Kenniscentrum suiker & voeding verricht onderzoek en vergaart wetenschappelijke informatie over suiker in relatie tot voeding en gezondheid en communiceert dit naar gezondheidsprofessionals. 

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina