logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Nieuwe cijfers over de consumptie van suikers

Kenniscentrum suiker & voeding heeft onderzoekers van Wageningen University gevraagd een voedingsmiddelentabel gericht op suikers te ontwikkelen. Met die nieuwe tabel wordt nu ook duidelijk hoeveel sacharose (suiker) en fructose Nederlanders eten.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingsstatus van de Nederlandse bevolking. Ze staan bekend als de Nederlandse Voedselconsumptiepeilingen (VCP's). Het ministerie gebruikt de uitkomsten onder andere voor de ontwikkeling van beleid. Uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 – er deden ruim 3800 mensen mee in de leeftijd van 7-69 jaar – kan wel worden afgeleid hoeveel koolhydraten en totaal suikers Nederlanders eten, maar niet hoeveel individuele suikers.

Meer duidelijkheid

Suikers (ook wel mono- en disachariden genoemd) zoals fructose, lactose en sacharose – van nature aanwezige of toegevoegde suiker – ontbreken vaak in de voedingsmiddelentabel die door het RIVM bij de verwerking van de gegevens wordt gebruikt. Wageningen University zorgt nu met een nieuwe suikerstabel voor meer duidelijkheid. Zo kan de discussie over de inname van suikers worden gevoerd op basis van objectieve gegevens. De nieuwe tabel is gekoppeld aan de gegevens van de meest recente voedselconsumptiepeiling.

122 gram mono- en disachariden per dag

Mono- en disachariden zijn alle suikers die in de voeding voorkomen: glucose, fructose, galactose, maltose, sacharose en lactose. Deze suikers kunnen van nature aanwezig zijn in de voeding of worden toegevoegd door producent of consument. Uit de VCP-gegevens van 2007-2010 blijkt dat de totale inname van mono- en disachariden (van nature aanwezig en toegevoegd) onder de gehele Nederlandse bevolking gemiddeld 44 kilo per jaar ofwel 122 gram per dag is. Mono- en disachariden leveren zo 21% van de energie-inname. De gemiddelde inname in 1987-1988 – volgens de gegevens van de eerste VCP – was 134 gram per dag en leverde 22,5% van de energie-inname. Maar de resultaten van beide VCP's mogen – vanwege verschil in gebruikte methodiek – niet direct met elkaar worden vergeleken.

Suiker uit suikerbiet

Sacharose (tafelsuiker) komt van nature voor in fruit en groente en is één van de suikers. In Nederland wordt suiker gewonnen uit suikerbieten, omdat dit de meest efficiënte manier is om suiker te produceren in ons klimaat. Suikerinname kan worden onderverdeeld in 'van nature aanwezig' en 'toegevoegd'. Voor het lichaam maakt dit niet uit, omdat het om exact dezelfde stof gaat (sacharose). Uit de VCP-gegevens blijkt dat de sacharose-inname hoger is bij mannen dan bij vrouwen en hoger is in de lagere leeftijdscategorieën. De totale inname van sacharose (van nature aanwezig en toegevoegd) van Nederlanders (7-69 jaar) is gemiddeld 65 gram per dag (24 kilo per jaar). Sacharose levert 11% van de energie-inname.

Fructose levert 9% van de energie-inname

Fructose komt als monosacharide (naast glucose en sacharose) voor in groente, fruit en honing. Sacharose bestaat voor 50% uit fructose en 50% uit glucose* . Uit het onderzoek blijkt dat de totale fructose-inname (van nature aanwezig en toegevoegd) van Nederlanders gemiddeld 49 gram per dag is (jaarlijks 18 kilo). Fructose levert 9% van de energie-inname. De inname van fructose is het hoogst bij 14-18 jarige jongens (61 gram per dag) en bij 9-13 jarige meisjes (56 gram per dag).

* De fructose afkomstig uit sacharose wordt dus dubbel meegerekend wanneer men totaal fructose en sacharose bij elkaar op zou tellen.

In 2014 de suikerconsumptie

Kenniscentrum suiker & voeding heeft Wageningen University ook opdracht gegeven om te berekenen hoeveel van de ingenomen suiker van nature aanwezig is en hoeveel is toegevoegd. Die cijfers komen in 2014 beschikbaar.

Bekijk het volledige rapport >
Bekijk de samenvatting >
Bekijk de factsheet >

Meer informatie

Kenniscentrum suiker & voeding is het wetenschappelijk kenniscentrum op het gebied van suiker in relatie tot voeding en gezondheid. Voor meer informatie over het onderzoek: neem contact op met prof.dr.ir. Edith Feskens Edith.Feskens@wur.nl. Voor meer informatie over suiker en voeding: neem contact op met dr.ir. Janine Verheesen info@kenniscentrumsuiker.nl. Tel. 035-5433455

Bron: Wageningen University and Research Centre. Suikerconsumptie in Nederland: Basisrapport met resultaten uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010. Dr.ir. D. Sluik, ir. A. Engelen en prof.dr.ir. E. Feskens. December 2013

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina