logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Mythes over suiker en gezondheid wetenschappelijk onderzocht

Baarn, 27 februari 2009 - Er zijn nogal wat mythes over de invloed die suiker heeft op de gezondheid. Maar vele hiervan zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Dat is de conclusie van een studie gepubliceerd in het tijdschrift Obesity Reviews van maart 2009.

Wat is de rol van suiker bij het ontstaan van overgewicht, insulineresistentie en diabetes type 2, cariës en de nutriëntendichtheid van de voeding? Een groep van experts heeft de wetenschappelijk stand van zaken op een rijtje gezet. De conclusies wat betreft overgewicht en obesitas: voor gewichtsbeheersing zijn vooral de totale energie-inneming, de energiedichtheid van voedingsmiddelen en het totale voedingspatroon van belang. Het maakt daarbij niet uit of koolhydraten in de vorm van suikers of als complexe koolhydraten gebruikt worden. Volgens de deskundigen is het aannemelijk dat het vervangen van vet in de voeding door koolhydraten (zowel complexe koolhydraten als suikers) leidt tot gewichtsverlies. De vervanging van vet door koolhydraten resulteert in een daling van de energie-inname.

Gezoete dranken

De experts hebben zich ook verdiept in de discussies rond het drinken van suikerhoudende dranken en de invloed daarvan op het gewicht. Een beperkt aantal studies suggereert volgens hen dat het drinken van suikerhoudende dranken in vergelijking met kunstmatig gezoete dranken (light-dranken) tot gewichtstoename leidt. Het aantal onderzoeken is echter klein en de meeste zijn van beperkte omvang, aldus de experts. Zij achten meer klinische studies nodig.

Diabetes

Onderzoek naar de rol van suiker bij het ontstaan van insulineresistentie en diabetes type 2 levert geen directe relaties op. Het is wel wetenschappelijk aangetoond dat overgewicht in combinatie met weinig lichamelijke activiteit de kans op insuline resistentie vergroot. Dit leidt tot een hoger risico op diabetes type 2. Er is overtuigend bewijs dat gewichtsverlies en meer lichaambeweging zorgen voor een verbetering van de insulinegevoeligheid en beschermen tegen diabetes type 2.

Nutriëntendichtheid

Vaak wordt beweerd dat bij gebruik van suiker de nutriëntendichtheid van de voeding daalt. De experts vinden tot op heden weinig bewijs voor deze opvatting. Het is volgens hen niet per definitie zo dat een voeding met veel toegevoegd suiker weinig micronutriënten bevat. En ook een voeding met weinig toegevoegd suiker bevat niet per definitie wel voldoende micronutriënten.

Cariës

Van oudsher staat suiker in een slecht daglicht als het om de gezondheid van het gebit gaat. De experts wijzen er echter op dat de frequentie van eten en drinken een veel groter effect heeft op de belasting van de tanden dan de hoeveelheid van alle suiker(s) en vergistbare koolhydraten die genuttigd wordt. Voor de preventie van tandcariës achten zij het van meer belang gebruik te maken van gefluorideerde tandpasta en te zorgen voor een goede mondhygiëne.

Meer onderzoek nodig

Omdat een groot deel van het beschikbare onderzoek over de rol van suiker voor de gezondheid komt uit observationeel epidemiologisch onderzoek kunnen en mogen er nog nauwelijks conclusies getrokken worden. Er is slechts weinig gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek beschikbaar. En juist die vorm van onderzoek is de gouden standaard voor het maken van 'evidence based' aanbevelingen.

Bron: Central aspects of sugars in human nutrition, Obesity Reviews 10 (supplement 1) 2009

Documenten

Obesity Reviews 10 / Central aspects of sugars in human nutrition (Pdf / 980 Kb)

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kenniscentrum suiker & voeding
Dr. ir. Janine Verheesen
Amsterdamsestraatweg 39 A
3744 MA BAARN
Tel. +31 (0)35 543 34 55
Fax. +31 (0)35 542 66 26
e-mail adres: info@kenniscentrumsuiker.nl

Kenniscentrum suiker & voeding is sinds 1969 het kenniscentrum op het gebied van suiker in relatie tot voeding en gezondheid en doet onderzoek naar de effecten van suiker en suikerhoudende producten op de gezondheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met (inter)nationaal erkende onderzoeksinstellingen en universiteiten.

 

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina