logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Nieuwe WHO-richtlijn vrije suikers

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde woensdag 4 maart 2015 de Richtlijn voor de inname van vrije suikers door volwassenen en kinderen.

Deze nieuwe richtlijn vervangt de voorgaande uit 2003. Toen was het voedingsadvies om niet meer dan 10 en% uit vrije suikers te halen. Minder dan 10 en% uit vrije suikers blijft in de nieuwe aanbevelingen bestaan, maar daarnaast is er het extra (conditionele) advies om de inname terug te brengen naar minder dan 5 en%. Kenniscentrum suiker & voeding vroeg deskundigen — verschillende experts uit diverse werkvelden — om een eerste reactie. Wat is bijvoorbeeld hun oordeel over de gevolgen voor de praktijk? Lees ook de wetenschappelijk uiteenzetting van prof.dr.ir. Gertjan Schaafsma: “WHO Richtlijn voor inname van ‘vrije’ suikers, een ongenuanceerde visie met gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing”.

Vrije suikers zijn door fabrikant en consument aan producten toegevoegde suikers en de van nature aanwezige suikers in honing, siroop, vruchtensap en vruchtenconcentraat. De van nature aanwezige suikers in fruit, groente en zuivelproducten vallen hier niet onder. Meer informatie over de inname van suikers in Nederland vindt u hier. De WHO beveelt een verminderde inname van vrije suikers aan tijdens de gehele levenscyclus (sterke aanbeveling). Deze aanbeveling is gebaseerd op het voorkomen van overgewicht en tandcariës. De WHO geeft aan dat de bewijskracht voor deze aanbeveling matig is. Een tweede, sterke aanbeveling, voor zowel kinderen als volwassenen is een beperking van de inname van vrije suikers tot minder dan 10% van de totale energie-inname. Dit advies is gebaseerd op observationele studies gericht op tandcariës en niet op het voorkomen van overgewicht. De bewijskracht voor deze aanbeveling is tevens matig volgens de WHO. Een derde, conditionele aanbeveling, is een beperking van de inname van vrije suikers tot minder dan 5en%. Deze richtlijn is gebaseerd op drie ecologische studies gericht op tandcariës, uit naoorlogs Japan (1959/1960). De WHO vindt zelf dat de bewijskracht voor die aanbeveling erg laag is. 

Lees hieronder de eerste reacties van de deskundigen over de nieuwe richtlijn.

 

DESKUNDIGEN AAN HET WOORD

In deze extra Nieuwsbrief van het Kenniscentrum suiker & voeding komen negen deskundigen aan het woord. Achtereenvolgens zijn dat (in alfabetische volgorde):

Anne-Marijke Ambergen (Fit Consulting), sportdiëtist en (Hogeschool van Amsterdam) docent Post-HBO sportdiëtetiek

Prof.dr. Fred Brouns (Maastricht University), hoogleraar Innovatie Gezonde Voeding, afdeling Humane Biologie

Prof.dr.ir. Edith Feskens (Wageningen University), hoogleraar Preventie overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten

Willy Gilbert (Diëtisten Coöperatie Nederland), voorzitter

Prof.dr.ir. Frans Kok (Wageningen University), hoogleraar Voeding en Gezondheid

Prof.dr. Luc van Loon (Maastricht University), hoogleraar Fysiologie van Inspanning met bijzondere aandacht voor de rol van voeding

Prof.dr. Cor van Loveren (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam), bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde namens het Ivoren Kruis

Prof.dr.ir Wim Saris (Maastricht University), hoogleraar Humane Voeding, afdeling Humane Biologie

Prof.dr.ir. Gertjan Schaafsma (Schaafsma Advisory Services)

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina