logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

dekipenheteiColumn van Wijnand Teeuw, tandarts-parodontoloog i.o. en universitair docent, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Parodontitis, ofwel tandvlees- en kaakbotontsteking, wordt vaak gezien bij diabetici. Heeft circa 10% van de Nederlandse bevolking er last van; onder diabeten stijgt dit percentage al snel naar 25 à 30%.

 dekipenheteiColumn van Wijnand Teeuw, tandarts-parodontoloog i.o. en universitair docent, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Parodontitis, ofwel tandvlees- en kaakbotontsteking, wordt vaak gezien bij diabetici. Heeft circa 10% van de Nederlandse bevolking er last van; onder diabeten stijgt dit percentage al snel naar 25 à 30%. Het voortschrijdende proces van parodontitis – dat uiteindelijk kan leiden tot verlies van de tanden en kiezen – verloopt bij slecht gereguleerde diabeten bovendien significant sneller dan bij diabeten die goed gereguleerd zijn. Persoonlijk vermoed ik dan ook een sterke relatie tussen beide aandoeningen. Maar of parodontitis nu een complicatie van diabetes is, of dat parodontitis zelfs bijdraagt aan het ontstaan en/of verslechteren van diabetes? – deze kip-ei kwestie staat in mijn ogen nog steeds open voor discussie.

Veel internisten en diabetologen houden in hun onderzoek nog te weinig rekening met de rol van de mondgezondheid. In hun diabetes jaarcontroles nemen ze de geaccepteerde complicaties (nieren, ogen, voeten, hart- en bloedvaten) mee. Maar tandvlees? Nee. Dat (nog) niet. Hoewel...

Met ons onderzoek werken we nauw samen met internisten en diabetologen van het Slotervaart Ziekenhuis en het AMC. De sinds lange tijd bestaande scheiding tussen de geneeskunde en tandheelkunde faculteiten heeft ons denken en handelen sterk beïnvloed. De kloof die de algemeen geneeskundige van de tandheelkundige wereld scheidt, was en is heel wat breder dan de Louwesweg die pal tussen onze gebouwen doorloopt. Maar nu wij elkaar gevonden hebben in o.a. dit onderzoek, openen zich tal van interessante nieuwe wegen. Het zou namelijk zomaar kunnen gebeuren, dat in het Slotervaart Ziekenhuis naar uw mondgezondheid wordt gevraagd. En dat op ACTA naar uw algemene gezondheid wordt gevraagd moet u ook niet uitsluiten.

We weten al langere tijd dat diabetespatiënten, die slecht gereguleerd zijn, ook slechter op de behandeling van hun parodontitis reageren. Diabetes de kip, parodontitis ...? Maar sinds kort kunnen we ook met vrij grote zekerheid zeggen dat het ook de andere kant op werkt: een goede, min of meer afdoende behandeling van parodontitis levert bij patiënten met diabetes een verbetering van hun bloedsuikerwaarden op. Parodontitis de kip, diabetes ... ? U begrijpt dat we dit graag verder willen onderzoeken... Maar niet alleen!

Ik zou medici dan ook van harte willen aanbevelen om mondgezondheid mee te nemen in het onderzoek. Recentelijk is gepubliceerd over het positieve effect van de parodontale behandeling op de regulatie van diabetes. Tevens wordt een vergelijkbaar effect ook vermoed op het ontstaan van atherosclerose (voornaamste oorzaak van hart- en vaatziekten). Uit zeer recent onderzoek is namelijk gebleken, dat parodontale behandeling leidt tot reductie van een acuut fase eiwit (CRP, een risico marker voor hart- en vaatziekten). Onderzoek uit 2007 toont bovendien aan dat door behandeling van parodontitis, de vaatelasticiteit licht verbeterde. Het zou mooi zijn om samen het onderliggende mechanisme verder te onderzoeken, waaruit blijkt dat je met parodontitis vatbaarder bent voor diabetes en hart- en vaatziekten, en dat door parodontitis succesvol te behandelen, het risico op diabetes en hart- en vaatziekten afneemt. Wel, dát onderzoek loopt.

Kip of ei?: Het lijkt er op dat parodontitis de rol van kip en ei tegelijkertijd kan aannemen. In ieder geval lijkt het bij diabetes patiënten zo te zijn. Erkenning van parodontitis als de volgende diabetes complicatie? Dat zou de patiënt goed doen!

Afdrukken

deel deze pagina