logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Bestaan er goede en slechte koolhydraten?

Nee, er kan geen onderverdeling worden gemaakt in goede en slechte koolhydraten. Op sommige websites zie je dit terugkomen, waarbij een indeling vaak gemaakt is op grond van de Glykemische Index (GI). De GI zegt iets over de snelheid waarmee koolhydraten het bloedglucosegehalte doen stijgen. Dit kan relevant zijn voor mensen met diabetes (om schommelingen in het bloedglucosegehalte te voorkomen), maar de GI is een lastig begrip om toe te passen en wordt beïnvloed door veel factoren (bereidingswijze, individuele verschillen, het in combineren met andere producten etc.). De Gezondheidsraad zegt over de GI: ‘De index wordt niet alleen bepaald door de hoeveelheid en het type koolhydraten, maar ook door bijvoorbeeld de hoeveelheid vezel. Het is echter onduidelijk of het onderzoek naar effecten van de GI op chronische ziekten iets toevoegt aan de bevindingen over de effecten van koolhydraten en vezel. Dit overwegende laat de commissie de bevindingen voor de GI hier verder buiten beschouwing.’ Daarnaast heeft pure kristalsuiker bijvoorbeeld een lagere GI (~65) dan volkorenbrood (~74).

Meer informatie:
Diabetesfonds (2016) – Glykemische Index

Atkinson, F.S., Foster-Powell, K., Brand-Miller, J.C., 2008. International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values: 2008. Dia Care 31, 2281–2283

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina