logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Wat is de glykemische index?

De consumptie van koolhydraten veroorzaakt een stijging van de glucoseconcentratie in het bloed. Deze zogenoemde postprandiale glykemische respons hangt niet alleen af van de hoeveelheid, maar ook van het type koolhydraten en van andere eigenschappen van het voedingsmiddel dat de koolhydraten levert. Als maat voor de glykemische respons die een voedingsmiddel teweeg brengt, hanteert men de Glykemische Index (GI). Voedingsmiddelen met een lage GI leiden binnen 2 uur na consumptie tot een relatief lage bloedglucoserespons, dat wil zeggen een langzame stijging gevolgd door een langzame daling. De GI kan relevant zijn voor mensen met diabetes (om schommelingen in het bloedglucosegehalte te voorkomen), maar de GI is een lastig begrip om toe te passen en wordt beïnvloed door veel factoren (bereidingswijze, individuele verschillen, het in combineren met andere producten etc.). De Glykemische Last (GL) houdt ook rekening met de hoeveelheid koolhydraten in een product en met de hoeveelheid die gegeten wordt. De GL is als volgt te berekenen: GL = (hoeveelheid koolhydraat in een portie * GI) / 100. Een hoge GL is groter of gelijk aan 20; een lage GL is kleiner of gelijk aan 10. Er is nog veel discussie over de rol van GI en de GL in relatie tot chronische ziekten, en voedingsadviezen. De Gezondheidsraad laat de GI en GL verder buiten beschouwing in de Richtlijnen goede voeding 2015.

Meer informatie:
Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015.

Nederlandse Diabetes Federatie. Voedingsrichtlijn diabetes 2015.

Zie ook onze position paper Glykemische Index.

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina