logo kenniscentrumsuikerenvoeding 50jaar website

 Onderzoek         Contact  FAQ

Wat is de glykemische index?

De consumptie van koolhydraten veroorzaakt een stijging van de glucoseconcentratie in het bloed. Deze zogenoemde postprandiale glykemische respons hangt niet alleen af van de hoeveelheid, maar ook van het type koolhydraten en van andere eigenschappen van het voedingsmiddel dat de koolhydraten levert. Als maat voor de glykemische respons die een voedingsmiddel teweeg brengt, hanteert men de Glykemische Index (GI). Voedingsmiddelen met een lage GI leiden binnen 2 uur na consumptie tot een relatief lage bloedglucoserespons, dat wil zeggen een langzame stijging gevolgd door een langzame daling. De GI kan relevant zijn voor mensen met diabetes (om schommelingen in het bloedglucosegehalte te voorkomen), maar de GI is een lastig begrip om toe te passen en wordt beïnvloed door veel factoren (bereidingswijze, individuele verschillen, het in combineren met andere producten etc.). De Glykemische Last (GL) houdt ook rekening met de hoeveelheid koolhydraten in een product en met de hoeveelheid die gegeten wordt. De GL is als volgt te berekenen: GL = (hoeveelheid koolhydraat in een portie * GI) / 100. Een hoge GL is groter of gelijk aan 20; een lage GL is kleiner of gelijk aan 10. Er is nog veel discussie over de rol van GI en de GL in relatie tot chronische ziekten, en voedingsadviezen. De Gezondheidsraad laat de GI en GL verder buiten beschouwing in de Richtlijnen goede voeding 2015.

Meer informatie:
Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015.

Nederlandse Diabetes Federatie. Voedingsrichtlijn diabetes 2015.

Zie ook onze position paper Glykemische Index.

Nieuwe Infokicks: informatieve filmpjes over suiker

Maakt suiker nu dik of niet? Is suiker verslavend? En waarom zit er eigenlijk suiker in voedingsmiddelen? Om uitleg en antwoord te geven op dergelijke vragen heeft Kenniscentrum suiker & voeding in samenwerking met wetenschappers op dit gebied een vijftal informatieve filmpjes gemaakt.

Bekijk alle infokicks

Informatiemap

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar een update van (delen van) de inhoud.

Vraag gratis aan

deel deze pagina