logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Hoe wordt sensorisch onderzoek gedaan?

Bij sensorisch onderzoek wordt er bepaald welke kenmerken men via één of meerdere zintuigen (zien, proeven, ruiken, horen en voelen) kan toekennen aan bepaalde producten. Een testpanel beoordeelt dan één, of een reeks producten op bepaalde eigenschappen die voor het onderzoek interessant zijn. Er zijn veel verschillende vormen van sensorisch onderzoek. Een manier waarin je sensorisch onderzoek kunt onderverdelen is in analytisch (of productgericht) en hedonisch (van het Grieks: hèdonè, ‘genot’) onderzoek. Bij analytisch onderzoek wordt er gevraagd een product te analyseren op sensorische eigenschappen, terwijl het bij hedonisch onderzoek gaat om de voorkeur en acceptatie van het product. Daarnaast bestaat er binnen sensorisch onderzoek een verschil tussen discriminatief en beschrijvend onderzoek. Discriminatief onderzoek heeft als doel de verschillen in sensorische eigenschappen tussen producten te bepalen. Bij beschrijvend onderzoek wil men een beeld krijgen van de sensorische eigenschappen van één of meerdere producten, zonder ze te vergelijken met andere producten.

Lees de details in:
Brinkman, J., Proeven van succes: sensorisch onderzoek: technieken, procedures en toepassingen. Keesing Noordervliet (2006). 

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina