logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Is insulineresistentie mede verantwoordelijk voor het metabool syndroom?

Insulineresistentie – de verminderde gevoeligheid voor het hormoon insuline – lijkt een belangrijke centrale factor te zijn voor het metabool syndroom. Het wordt ook wel het insulineresistentie syndroom genoemd. De WHO definieert het metabool syndroom als een aandoening waarbij ten minste sprake is van insulineresistentie of verlaagde glucoseintolerantie, alsook minimaal twee van de andere genoemde symptomen.

Diabetes type 2 (de niet-insuline afhankelijke vorm van diabetes mellitus) wordt in het beginstadium gekenmerkt door insulineresistentie, vaak in combinatie met compensatoire hyperinsulinaemie. Dit houdt in dat de alvleesklier probeert de progressieve stijging van de bloedglucoseconcentratie af te remmen door meer insuline af te geven. Dit is met name zichtbaar na een koolhydraatrijke maaltijd en bij de toepassing van de orale glucosetolerantietest. Die test wordt gebruikt voor de diagnoses glucoseintolerantie, insulineresistentie en diabetes type 2.

Bij insulineresistentie zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline. Insuline is nodig om glucose uit het bloed op te nemen in insulinegevoelige cellen zoals spiercellen. In de cel wordt glucose vervolgens geoxideerd of opgeslagen als glycogeen. Door afname van het aantal insulinereceptoren of verminderde gevoeligheid van de receptoren neemt het bloedglucosegehalte toe.

Meer informatie:
Balkau B, Charles MA, Drivsholm T, Borch-Johnsen K, Wareham N, Yudkin JS, Morris R, Zavaroni I, van Dam R, Feskens E, Gabriel R, Diet M, Nilsson P, Hedblad B; European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR). Frequency of the WHO metabolic syndrome in European cohorts, and an alternative definition of an insulin resistance syndrome. Diabetes and Metabolism 28 (2002) 364-376

Zie ook onze position paper Metabool Syndroom (2021).

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina