logo

 Onderzoek         Contact  FAQ

Hoeveel mono- en disachariden nemen jongens en meisjes in?

De mediane inname van mono- en disachariden (toegevoegd plus van nature aanwezig) is 136-153 gram per dag voor jongens in de leeftijd van 7-18 jaar. Deze hoeveelheid draagt voor 24-28 procent bij aan de gemiddelde energie-inname van jongens. Meisjes in die leeftijd hebben een mediane inname van 125-138 gram per dag en draagt voor 24-27 procent bij aan de gemiddelde energie-inname.

Mediane inname mono- en disachariden in gram per dag (g/d) en gemiddelde energiepercentages (en%)

Leeftijd Jongens (g/d (en%)) Meisjes (g/d (en%))
7-8 jaar 136 (28) 134 (27)
9-13 jaar 143 (26) 138 (27)
14-18 jaar 153 (24) 125 (24)

Achtergrondinformatie

Fruit, honing en melkproducten zijn voorbeelden van producten die van nature suikers bevatten. Toegevoegde suikers zijn bijvoorbeeld kristalsuiker. Kristalsuiker wordt 'puur' gebruikt maar zit ook in producten als ijs, ketchup en vla. Het lichaam maakt geen onderscheid in herkomst van suikers: zowel van nature aanwezige als toegevoegde mono- en disachariden worden afgebroken en omgezet tot glucose, wat vervolgens als energiebron door het lichaam wordt gebruikt. Een overmaat aan gebruik van suikers (wanneer de inname zorgt voor een calorieoverschot) kan leiden tot gewichtstoename. Echter, de Nederlandse Gezondheidsraad (Richtlijnen goede voeding 2006) en de EFSA (European Food Safety Authority) concluderen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om een bovengrens voor het gebruik van suikers vast te stellen. Uit onderzoek van TNO (2006) blijkt wel dat er bij meer dan 20 energieprocent toegevoegde suikers sprake is van een ongunstige ontwikkeling in de voorziening van essentiële micronutriënten, maar bij welk energiepercentage deze ontwikkeling de voorziening daadwerkelijk in gevaar brengt is niet aan te geven.

Nieuwsbrief: suiker in perspectief

sip42

Kinderen is het thema van ‘Suiker in Perspectief’ editie 42. De eerste 1000 dagen van een kind zijn bepalend voor de rest van zijn leven, vertelt prof. dr. Tessa Roseboom. ‘Er is geen gemakkelijke oplossing om de groenteconsumptie van kinderen te verhogen’, aldus onderzoeker Vera van Stokkom (Msc). ‘Maar kindervoorkeuren zijn te veranderen.’ Lees ook de interviews met onder andere dr. ir. Astrid Postma-Smeets over de Schijf van Vijf die jonge kinderen weinig speelruimte biedt en met prof.dr. Cor van Loveren: ‘Ik vind het opvallend dat mondgezondheid bij kinderen in de afgelopen jaren niet beter is geworden.’

Nieuwe Infokicks: informatieve filmpjes over suiker

Maakt suiker nu dik of niet? Is suiker verslavend? En waarom zit er eigenlijk suiker in voedingsmiddelen? Om uitleg en antwoord te geven op dergelijke vragen heeft Kenniscentrum suiker & voeding in samenwerking met wetenschappers op dit gebied een vijftal informatieve filmpjes gemaakt.

Bekijk alle infokicks

Informatiemap

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar een update van (delen van) de inhoud.

Vraag gratis aan

deel deze pagina