logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Zijn er beperkingen voor reclame die zich op kinderen richt?

Reclames proberen onze aandacht en interesse te wekken, advertenties (of andere uitingen) zijn er op gericht dat we uiteindelijk tot actie (kopen en gebruiken) over gaan. Vrijwel alle consumenten zijn daar gevoelig voor. Kinderen – vooral jonge kinderen – zijn (nog) niet in staat om reclame kritisch te beoordelen. Kinderen tot zeven jaar kunnen bijvoorbeeld nog geen onderscheid maken tussen reguliere programma's op televisie en reclame. Dit geldt voor alle media. Daarom is er een beperking van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot zeven jaar. Uitgezonderd hierop is reclame voor voedingsmiddelen die tot stand gekomen is in samenwerking met de overheid en/of een andere erkende autoriteit op het terrein van voeding, gezondheid en/of beweging gericht op kinderen onder de zeven jaar. (Reclamecode Voor Voedingsmiddelen, artikel 8)

Achtergrondinformatie

In 2010 heeft de Stichting Reclame Code (SRC) de Reclamecode voor voedingsmiddelen van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) aangenomen. In die code staat een algemeen geldende beperking van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot zeven jaar. Ook heeft de FNLI haar lidbedrijven opgeroepen om geen reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen van 7 tot 12 jaar, tenzij zij hun reclamebeleid expliciet toelichten (comply or explain principe). De naleving van de afspraken wordt jaarlijks door de Stichting Reclame Code onderzocht in opdracht van de FNLI. Daarnaast zijn nog enkele principes vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen over de benadering van alle kinderen, dus ook als ze de leeftijd hebben dat ze wel onderscheid kunnen maken tussen reguliere programma's en reclame. Op basisscholen of bij naschoolse opvang mogen bedrijven niets doen met reclame voor voedingsmiddelen, ook bijvoorbeeld geen samplingacties.

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina