logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Is het waar dat er een toenemend aantal kinderen met overgewicht is?

Tussen 1990 en 2017 is het percentage kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar met overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) nauwelijks veranderd; er zit een kleine stijging in. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Dit blijkt uit zelf gerapporteerde metingen van lengte en gewicht van het CBS. Het gaat om gestandaardiseerde percentages, waarbij rekening is gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. In 1990 had 12,9% van de kinderen tussen de 4 en 17 jaar overgewicht, waarvan 3,6% obesitas had. In 2017 had 13,5% van de kinderen overgewicht, waarvan 2,8% obesitas had.

Kinderen met een niet-westerse achtergrond en kinderen die opgroeien in een gezin in de laagste inkomensgroep kampen vaker met overgewicht. Ook kinderen die wonen in één van de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben vaker overgewicht dan kinderen daarbuiten. Het hogere percentage kinderen met overgewicht in de grote steden hangt onder meer samen met het feit dat huishoudens met een lager inkomen en een niet-westerse achtergrond in die steden relatief veel voorkomen.

Achtergrondinformatie

Ook al vormt overgewicht bij kinderen en jongeren in Nederland een gezondheidsprobleem, in vergelijking met andere EU-landen hebben weinig Nederlandse jongeren overgewicht. In Nederland ligt dit percentage voor zowel de jongens als de meisjes ruim onder de 20%. Het percentage jongeren met overgewicht is het hoogst in een aantal Zuid-Europese landen. Zo heeft in Malta en Griekenland een derde van de jongens overgewicht. Ook in Wales en Bulgarije hebben relatief veel jongens overgewicht. Voor meisjes zijn de percentages het hoogst in Malta, Wales, Griekenland en Portugal.

De cijfers komen van het  internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina