logo kenniscentrumsuikerenvoeding 50jaar website

 Onderzoek         Contact  FAQ

Is het waar dat er een toenemend aantal kinderen met overgewicht is?

Uit gegevens van professionals die lengte en gewicht van Nederlandse kinderen en jongeren (2-20 jaar) hebben gemeten in de Vijfde Landelijke Groeistudie (2010), blijkt dat overgewicht en obesitas in de periode 1997- 2010 zijn toegenomen. Dat geldt voor zowel jongens (van 9% naar 13%) als meisjes (van 12% naar 15%). Ook bij de Marokkaanse en Turkse jeugd is (ernstig) overgewicht toegenomen. Allochtone kinderen en jongeren hebben vaker overgewicht dan hun autochtone leeftijdgenoten. Hoewel het aantal kinderen met overgewicht op landelijk niveau in 1997-2010 steeg is dit in 2010 in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) bij Nederlandse kinderen gestabiliseerd. Uit een recenter onderzoek bij meer dan 73000 Haagse kinderen van 3-16 jaar oud blijkt het aantal Nederlandse kinderen met overgewicht in de periode 1999-2011 van 13 naar 11% te zijn gedaald. Het aantal Turkse kinderen met overgewicht steeg van 25 naar 32%, maar is vanaf 2007 stabiel gebleven. Overgewicht bij kinderen van Marokkaanse of Surinaams-Hindostaanse afkomst bleef stabiel en was in 2011 respectievelijk 23 en 17%. De hoeveelheid kinderen met obesitas nam in deze groepen wel af. (De Wilde et al. 2014)

Achtergrondinformatie

Ook al vormt overgewicht bij kinderen in Nederland een gezondheidsprobleem, in vergelijking met andere Europese landen hebben weinig Nederlandse kinderen overgewicht. Het percentage kinderen met een te hoog gewicht is het hoogst in een aantal Zuid-Europese landen zoals Griekenland en Italië, waar meer dan 30% van de kinderen overgewicht heeft. Ook in Malta en Schotland liggen de percentages hoog. De cijfers komen van de laatste inventarisatie van de International Obesity Taskforce Prevalence (2012). Er wordt geschat dat meer dan 20% van de schoolgaande kinderen in de Europese landen overgewicht heeft. Dat betekent dat er meer dan 12 miljoen kinderen met een te hoog gewicht zijn.

Het lijkt erop dat het vóórkomen van overgewicht en obesitas (leeftijd 2-24 jaar) in Nederland inmiddels is gestabiliseerd. De cijfers uit de periode 2010-2012 (CBS Webmagazine, 2013) zijn niet veel veranderd, maar het gaat hierbij om een inventarisatie van zelfgerapporteerde cijfers!

Lees de details in:

Vijfde Landelijke Groeistudie. Leiden: TNO2010a

International Obesity Taskforce (IOTF) Prevalence Data, 2012

De Wilde JA, Verkerk PH en Middelkoop JHC. Aantal te dikke kinderen neemt langzaam af. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2014.

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina