logo kenniscentrumsuikerenvoeding 50jaar website

 Onderzoek         Contact  FAQ

Hoe gezond of ongezond eten kinderen?

Uit onderzoek (Voedselconsumptiepeiling 2005-2006) blijkt dat er maar weinig jonge kinderen (2-5 jaar) zijn die voldoende groente of fruit eten. Het merendeel van de peuters van 2-3 jaar eet minder dan de aanbevolen 50 gram groente per dag en bijna niemand van de kleuters van 4-6 jaar voldoet aan de aanbeveling van 100 gram groente. Bovendien eten ze ook onvoldoende fruit. Ook 7-18-jarigen eten onvoldoende groente en fruit (Voedselconsumptiepeiling 2007-2010). De meeste kinderen – zowel de jonge als de oudere – eten te veel verzadigde vetten en te weinig vis.

Achtergrondinformatie

Uit de Voedselconsumptiepeiling Jonge kinderen (2005/2006) blijkt dat kinderen van 2 tot 6 jaar niet voldoende groente, fruit, vis en vezels eten (Ocké, 2008). De aanbevolen hoeveelheid fruit wordt door 19% van de 2- tot 3-jarigen en 21-30% van de kinderen tot 8 jaar gehaald. De 4- tot 6-jarigen halen zelden de aanbevolen hoeveelheid groente. Meisjes blijken zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs vaker groente en fruit te eten dan jongens. De richtlijn om twee keer per week vis te eten haalt 9% van de kinderen, 24% eet nooit vis. Kinderen met hoogopgeleide ouders eten meer groente, fruit en vezels dan kinderen met lager opgeleide ouders.

De onderzoekers hebben ook gekeken of er verschillen zijn tussen basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs. De meerderheid van de basisschoolleerlingen (ruim 92%) en adolescenten (ruim 85 %) zegt iedere doordeweekse dag te ontbijten. Bij meisjes op de basisschoolleeftijd is een positieve samenhang tussen lijngericht eten en het overslaan van het ontbijt (Van Strien en Oosterveld 2008). Er zijn bij basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs geen verschillen gevonden in het eten van groente, snoep en chocola. Circa 35% van de scholieren eet dagelijks groente, 33% eet elke dag snoep of chocola, 21% van de basisschoolleerlingen en 36% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gebruiken dagelijks frisdrank (Van Dorsselaer, 2010).

Consumptie van fruit, groente, vis, suiker en snoep onder Nederlandse jongeren (Voedselconsumptiepeiling 2007-2010)

  Fruit Groente Vis Suiker en snoep
7-8 jaar        
Mediaan g/dag 72 55 0 70
Consumptiedagen (%)   58 70 7 95
         
9-13 jaar (♂/♀)        
Mediaan g/dag  64 / 70 68 / 62 0 / 0 70 / 67
Consumptiedagen (%) 53 / 66 72 / 75 9 / 8 93 / 94
         
14-18 jaar (♂/♀)        
Mediaan g/dag 50 / 69 86 / 82 0 / 0 52 / 44
Consumptiedagen (%) 53 / 61 77 / 79 9 / 9 85 / 87
  • De mediaan is de middelste waarde in een reeks metingen.
  • Met consumptiedagen (%) wordt het aantal dagen per 100 bedoeld waarop een product uit de voedselgroep is gegeten.
  • Onder suiker en snoep vallen ook honing en jam.

Lees de details in:

Ocké MC et al. Dutch National Food Consumption Survey - Young Children 2005/2006. RIVM-rapport 350070001. Bilthoven: RIVM, 2008.

Strien, T. van & Oosterveld, P. (2008). The Children's DEBQ for Assessment of Restrained, Emotional and External Eating in 7-to 12-Year-Old Children. International Journal of Eating Disorders 41(1): 72-81.

Dorsselaer S van, et al. Gezondheid, welzijn, opvoeding van jeugd in Nederland. Utrecht: Trimbos, 2010.

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina