logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Hoe vaak komt diabetes voor?

Diabetes komt steeds vaker voor en is een groeiend probleem. De Internationale Diabetes Federatie (IDF) schat dat in 2014 wereldwijd 387 miljoen mensen diabetes hadden en verwacht dat dit stijgt naar ongeveer 592 miljoen wereldwijd in 2035. Het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 stijgt in alle landen. Ook in Nederland neemt het aantal mensen met diabetes toe. In 2017 waren er 1.135.100 mensen met diabetes bekend bij de huisarts (69,7 per 1.000 mannen en 62,9 per 1.000 vrouwen). Een deel van de mensen met diabetes is echter niet bij de huisarts bekend, waardoor het totale aantal mensen met diabetes hoger ligt. Hoewel de prevalentie van diabetes mellitus type 1 ook stijgt met de leeftijd, wordt het aandeel van het type 1 steeds kleiner. Op basis van een prospectief cohortonderzoek wordt geschat dat 1 op de 3 Nederlanders diabetes mellitus type 2 krijgt.

Meer informatie:
Nederlandse Diabetes Federatie. Voedingsrichtlijn diabetes 2015.

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. eight edit,. eight edit, (2017).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Baan, C. A. & Schoemaker, C. G. Diabetes tot 2025 - preventie en zorg in samenhang. Rapport 260322004/2009. (2009).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hoe vaak komt diabetes mellitus voor en hoeveel mensen sterven eraan? (2014).

Ligthart, S. et al. Lifetime risk of developing impaired glucose metabolism and eventual progression from prediabetes to type 2 diabetes: a prospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. S2213-8587, 362–9 (2015).

Zie ook onze position paper Diabetes mellitus (2021).

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina