logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

U-vormig verband tussen levensverwachting en koolhydraatinname

Wat is het effect van de procentuele bijdrage van koolhydraten aan de energie-inname op de levensverwachting? Dat vroegen Sara Seidelmann en collega-onderzoekers, verbonden aan Brigham and Women’s Hospital in Boston en aan de Universiteiten van Harvard en Minnesota, zich af. Ze baseerden hun onderzoek op cohorten en publiceerden de resultaten daarvan in het gerenommeerde tijdschrift Lancet Public Health.

Het optimum, met de hoogste levensverwachting, voor de bijdrage van koolhydraten aan de energie-inname blijkt 50-55%. Het verband is U-vormig: naarmate de koolhydraatinname verder afligt van het optimum neemt de sterfte toe. Het hoogste sterfterisico bestond bij personen met de laagste koolhydraatinname. Deze resultaten zijn vastgesteld in een Amerikaans cohortonderzoek, waarin 15.428 volwassenen van 45-64 jaar met een normale koolhydraatinname gemiddeld 25 jaar zijn gevolgd. In die periode zijn 6.283 personen overleden. Een meta-analyse op basis van internationale cohorten, bevestigde het U-vormige verband. Deze meta-analyse, gebaseerd op 432.179 personen, toonde opnieuw aan dat de sterfte het laagst is bij een koolhydraatinname van 50-55 energieprocent (en%).

Nederlandse situatie

In het Amerikaanse cohort droegen koolhydraten gemiddeld voor 48,9% bij aan de energie-inname. Na een indeling van de onderzoekspopulatie in 5 groepen, op basis van hun koolhydrateninname, varieerde het gemiddelde van 37 tot 61%. In Nederland is de gemiddelde bijdrage van koolhydraten aan de dagelijkse energie-inname van volwassenen (19-79 jaar) zo’n 43%.

Plantaardige vs. dierlijke bronnen

Diverse populaire afvaldiëten gaan uit van weinig koolhydraten. Een laag koolhydraatdieet ontstaat door meer energie uit vet en eiwit te halen. Het effect van zo’n dieet op sterfterisico bleek afhankelijk te zijn van de bron van het vet en het eiwit. Een lage koolhydraatinname in combinatie met een hogere eiwit- en vetinname uit plantaardige producten (zoals groente, noten, pindakaas en peulvruchten) verlaagde de kans op sterfte. Daarentegen was het sterfterisico hoger bij een dieet met weinig koolhydraten en veel producten van dierlijke oorsprong (waaronder vlees van varkens, runderen en kippen). De auteurs van het Lancet-artikel raden daarom dit populaire afvaldieet af. Het aantal personen met een laag-koolhydraat dieet, in combinatie met eiwit en vet van plantaardige oorsprong, was gering waardoor de auteurs niet definitief konden bepalen wat de relatieve voordelen waren van dit voedingspatroon.

Essentiële voedingsstof

In het septembernummer van de Lancet, met daarin het Amerikaanse onderzoek, geven Andrew Mente en Salim Yusef van de Canadese McMaster University commentaar op het artikel van Seidelmann en collega’s. De Canadezen vinden een U-vormig verband logisch voor essentiële voedingsstoffen. Koolhydraten zijn technisch gezien geen essentiële voedingsstof, maar volgens hun is een bepaalde hoeveelheid koolhydraten waarschijnlijk nodig om in de korte-termijnbehoefte aan energie bij lichamelijke activiteit te voorzien en de inneming van eiwit en vet in een gezonde bandbreedte te houden.

Kanttekeningen

In het novembernummer van de Lancet volgden nog vijf commentaren, met kritische kanttekeningen over de gevolgde onderzoeksmethoden en validiteit van de resultaten. In hun reactie concluderen Sara Seidelmann en haar collega-onderzoekers “We herhalen dat het niet genoeg is om alleen op koolhydraten te focussen maar ook te kijken naar de voedingsmiddelen die de koolhydraten vervangen. Dit is een belangrijk onderwerp en vraagt om meer onderzoek.”

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina