logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

buikgevoelvswetenschapFrans Kok is hoogleraar Humane Voeding van Wageningen Universiteit

"Wat hebben suiker, de opwarming van de aarde en de Mexicaanse griep gemeen? Gelukkig niet zo heel veel, maar toch één opmerkelijke overeenkomst, namelijk de eeuwige strijd tussen gut-feeling en wetenschappelijk bewijs. Een strijd die het lastig maakt om in discussies over suiker de oorsprong van de argumenten op hun juiste waarde te beoordelen.

buikgevoelvswetenschap

Frans Kok is hoogleraar Humane Voeding van Wageningen Universiteit

"Wat hebben suiker, de opwarming van de aarde en de Mexicaanse griep gemeen? Gelukkig niet zo heel veel, maar toch één opmerkelijke overeenkomst, namelijk de eeuwige strijd tussen gut-feeling en wetenschappelijk bewijs. Een strijd die het lastig maakt om in discussies over suiker de oorsprong van de argumenten op hun juiste waarde te beoordelen.

Aan de ene kant is er een grote variatie aan wetenschappelijk bewijs. Het is al lastig om alle evidence based informatie goed te wegen, laat staan deze op begrijpelijke wijze te vertalen en in een discussie in te brengen. Aan de andere kant worden er zo links en rechts wel heel erg veel opinion based meningen verkondigd en wordt het buikgevoel tegenwoordig kennelijk tot standaard verheven.

Twee kanten van de zaak die onmiskenbaar tot een discrepantie leiden tussen wetenschappelijke inzichten en beleid, richtlijnen en voorschriften. Zie het als een soort molen waaraan bovendien nog allerlei belangen, waaronder commerciële, worden toegevoegd. Om het gemakkelijk te maken...

Een spanningsveld dus, dat er altijd zal zijn, maar waarbij je niet klakkeloos achterover kunt leunen. Als overheid zou je ervoor moeten waken om beleid te formuleren op basis van opinion, maar beter sturing bieden op basis van evidence. Bewijs dat vaak al jaren voorhanden is. Kijk naar het bewijs dat roken slecht is voor je gezondheid of dat te veel zout in de voeding risico geeft op verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten. Pas wanneer dit wetenschappelijk bewijs, vaak na jaren, terechtkomt in de politieke arena, ontstaat er gedegen beleid. Dus wanneer men gezamenlijk, wetenschap en de stakeholders, een beweging op gang weet te brengen waarin wetenschappelijk bewijs centraal staat, dan zal het beleid op den duur volgen. Met haar bijdrage aan een dergelijke beweging is Suikerstichting Nederland, zoveel mag duidelijk zijn, al 40 jaar goed op weg. Proficiat!"

Frans Kok

Afdrukken

deel deze pagina