Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 30

30|
Nieuwsflitsen
Suiker in perspectief, juni 2014
NIEUWSFLITSEN
Langdurig gamen leidt bij sommige kinderen tot een
zogenaamde ‘gameboy-rug’. Maar er zijn meer risico’s
waarschuwen enkele artsen in Medisch Contact.
Overmatig gebruik van beeldschermen zorgt ervoor dat
kinderen slechter slapen, met als gevolg verminderde
prestaties op school, overgewicht en bijvoorbeeld
stemmingsstoornissen. Grenzen stellen aan het gebruik
van media is dus zinvol constateren de artsen.
Hun adviezen: totale schermtijd per dag minder dan
twee uur; de slaapkamer een beeldschermvrije zone en
een uur voor bedtijd de schermen op zwart. Het advies
voor kinderen onder de twee jaar is om helemaal geen
beeldscherm te gebruiken. Nu kijken in ieder geval
bijna alle driejarigen elke dag (gemiddeld een half uur)
televisie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport heeft het Nederlands Jeugdinstituut een
subsidie gegeven om onderzoek te doen naar de
gevolgen van beeldschermgebruik en advies uit te
brengen voor ouders en leerkrachten.
Medisch Contact, mei 2014.
De World Obesity Federation heeft mei 2014 een
interactieve atlas gelanceerd waarin circa tachtig
Europese maatschappelijke initiatieven om obesitas te
voorkomen zijn opgenomen. Er zijn links naar websites
van de projecten, details van interventies en informatie
over de doelgroepen (met name volwassenen, waar-
onder achterstands- en lage-inkomensgroepen).
Gebruik beeldscherm
terugdringen
World Obesity
Federation lanceert
interactieve atlas
Eind mei 2014 verdedigde Daniela Schulz haar
proefschrift ‘Using the internet to promote a healthy
lifestyle; Testing a multiple behaviour change
intervention regarding reach, use, appreciation,
effectiveness and cost-effectiveness’ aan Maastricht
University. Schulz ontwikkelde een leefstijlinterventie
voor internetgebruik gericht op volwassenen. Die
kregen een ‘advies op maat’ om meer te bewegen,
meer groente en fruit te eten, minder alcohol te
gebruiken en te stoppen met roken. De resultaten zijn
teleurstellend: veel deelnemers verlaten het program-
ma vroegtijdig. Haar conclusie: er zijn effectieve
strategieën nodig om gebruik te optimaliseren.
Maastricht University, mei 2014
Leefstijlinterventie
via internet
teleurstellend resultaat
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32
Powered by FlippingBook