Suiker in perspectief editie 29 | Juni 2014 - page 31

Nieuwsflitsen
|31
Suiker in perspectief, juni 2014
NIEUWSFLITSEN
Wie zich verdiept in de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheden voor sommige vitamines en mineralen
van de Gezondheidsraad, ontdekt dat ze sterk
verouderd zijn. De Raad heeft sinds 2000 verschillende
normen herzien. Maar een deel van de Nederlandse
voedingsnormen zijn in 1992 gepubliceerd! Elders zijn
wel up-to-date aanbevelingen uitgebracht. Het advies
van de Gezondheidsraad:
• Gebruik de normen van de Gezondheidsraad die
vanaf 2000 zijn gepubliceerd.
• Als die er niet zijn, kies de normen van de
Scandinavische ‘Nordic Council’ uit 2012: vitamine
A, vitamine C, vitamine E, fosfor, magnesium, ijzer,
zink, koper, selenium, kalium en jodium.
• Geen normen van de Nordic Council? Gebruik de
recente voedingsnormen van de Europese
Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA): biotine,
mangaan, molybdeen en fluor. Europese normen
hebben de voorkeur boven Amerikaanse.
• Als ook de EFSA geen recente normen heeft
vastgesteld, kies de voedingsnormen van het
Amerikaanse Institute of Medicine: vitamine K en
chroom.
Het Voedingscentrum, juni 2014
Op zoek naar recente
aanbevelingen
Resultaten
Zeven Landen
Studie online
Op 6 mei 2014 is de nieuwe website ‘Voeding &
Kanker Info’ gelanceerd. Op deze website staat
betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde
informatie over de samenhang tussen voeding en
kanker. Naast informatie over voeding tijdens de
behandeling, bevat de site ook antwoorden op vragen
over de preventie van kanker en voeding ná de
behandeling van kanker. Dr. Sandra Beijer (Integraal
Kankercentrum Nederland): ‘We willen met deze
website duidelijkheid scheppen in de wirwar van fabels
en feiten over voeding en kanker.’
De resultaten van de Zeven Landen Studie –
50 jaar onderzoek afkomstig uit 16 cohort
studies verdeelt over zeven landen
waaronder Nederland (Zutphen) – zijn
nu online toegankelijk gemaakt. Op de
website staan 70 korte introducties over
risicofactoren, voeding en leefstijl (bij hart-
en vaatziekten) en over sterfte, geestelijke
gezondheid, lichaamsbeweging en leefstijl
(bij gezond ouder worden). De website richt
zich op verschillende doelgroepen en is
daarom zo toegankelijk mogelijk gemaakt,
aldus prof. Kromhout, die sinds 1979 bij het
onderzoek betrokken is.
Informatie over
voeding en kanker
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32
Powered by FlippingBook