Voedselconsumptiepeiling cijfers 2012-2016

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt regelmatig de voedselconsumptie van Nederlanders geïnventariseerd. In november 2018 publiceerde het RIVM de meest recente gegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2012-2016.

Het is dus nu ook duidelijk hoeveel koolhydraten, totaal suikers, toegevoegde en vrije suikers Nederlanders aten over de periode 2012-2016. Nieuwsgierig naar de resultaten? Klik dan hier voor een korte samenvatting van de nieuwe cijfers

Feiten

 • De eerste Voedselconsumptiepeiling (VCP) in Nederland werd uitgevoerd in 1987. Sindsdien wordt deze peiling om de circa vijf jaar herhaald, waardoor het mogelijk is trends in voedingsgewoontes te kunnen waarnemen.

 • Uit de gegevens van de meest recente VCP (2012-2016) komt een voorzichtige verbetering van het Nederlandse voedingspatroon naar voren. Zo zijn we bijvoorbeeld:

  • Meer fruit gaan eten: 120 gram per dag (8% meer dan in de vorige VCP 2007-2010)
  • Minder vlees gaan eten: 100 gram per dag (8% minder dan in de VCP 2007-2010)
  • Minder suikerhoudende dranken gaan drinken: 327 gram per dag voor volwassenen.

 

Rol van suiker

 • De gemiddelde inname van suikers (mono- en disachariden) in Nederland is 110 gram per dag. Het gaat dan om alle suikers: van nature aanwezige + toegevoegde suikers.
 • 60 gram van de 110 gram totaal suikers is toegevoegd aan voedingsmiddelen (door fabrikant of consument). Voorbeelden van toegevoegde suikers zijn kristalsuiker, honing, glucosestroop en agavesiroop. Ze worden gebruikt in de koffie en thee door de consument, maar ook toegevoegd door de fabrikant aan frisdrank, zuivelproducten, chocolade en koekjes.
 • De gemiddelde inname van suikers die van nature aanwezig zijn in de voeding is 50 gram per dag. Fruit, groente en melkproducten (lactose) zijn voorbeelden van voedingsmiddelen die van nature suikers bevatten.
 • Of suikers nu van nature in het product zitten of zijn toegevoegd, ze worden allemaal afgebroken en/of omgezet tot glucose en door het lichaam als energiebron gebruikt. Alle koolhydraten (waaronder suikers) bevatten evenveel energie per gram (namelijk 4 kcal).
 • De Gezondheidsraad adviseert in de Richtlijnen goede voeding 2015 om zo min mogelijk suikerhoudende dranken (dranken met toegevoegde suikers maar ook vruchtensappen) te drinken. Vloeibare suikers verzadigen minder en daarom neem je sneller te veel calorieën in. 

 

Vraag en antwoord

Voedselconsumptie
35
/thema-s/35-voedselconsumptie2

Wat is de inname van suikers in Nederland?

Nederlanders eten gemiddeld 110 gram suikers per dag: zo’n 40 kilogram per jaar. Dit is 21% van de totale dagelijkse energie-inname. Het gaat om alle suikers in de voeding: zowel de van nature aanwezige suikers in fruit, zuivelproducten en groente als de toegevoegde suikers (inclusief honing, (agave)siroop en stroop). 

Meer informatie:
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-macronutrienten/inname/koolhydraten (suikers zijn op deze pagina aangeduid als 'mono- en disachariden')

lees verder »

Eten we te veel suikers in Nederland?

Dit hangt af van de individuele situatie. Mensen met (ernstig) overgewicht doen er goed aan de totale inname van calorieën uit eten en drinken te verminderen. Het gaat daarbij ook om de calorie-inname uit suikers. Te veel suiker kan bijdragen aan overgewicht, net zoals te veel vetten of te veel zetmeel dat kunnen. Daarnaast is het voor de mondgezondheid van belang om niet meer dan 7 keer per dag (inclusief hoofdmaaltijden) iets te eten of drinken met vergistbare koolhydraten (zoals suikers).

Meer informatie:
Voedingscentrum

Position paper Suiker en overgewicht

lees verder »

Zijn we meer suikers gaan eten in de afgelopen 30 jaar?

Zo'n 30 jaar geleden werd de eerste Voedselconsumptiepeiling (VCP) 1987-1988 uitgevoerd. We aten toen gemiddeld 128 gram suikers per dag. Het gaat dan om alle suikers in de voeding, zowel de toegevoegde suikers als de van nature aanwezige suikers uit fruit, zuivelproducten en groente. De VCP's die daarna zijn uitgevoerd laten een stabiele trend zien in de inname van suikers en de inname lijkt zelfs iets te zijn gedaald:

 • VCP 1992: 122 g/d
 • VCP 1997-1998: 125 g/d
 • VCP 2007-2010: 120 g/d
 • VCP 2012-2016: 110 g/d

Wel moet hierbij vermeld worden dat niet alle VCP's een op een met elkaar vergeleken kunnen worden. In de loop van de jaren is de meetmethode wat aangepast en verschilt de leeftijdsspanne van de steekproef onderling. 

Meer informatie:

 • Voedselconsumptiepeilingen
 • Beukers M, Ocké MC, Van Rossum CTM. Inname van mono- en disachariden. Resultaten van VCP-I VCP-II, VCP-III en VCP 2007-2010. Bilthoven: RIVM, 2013.
lees verder »

Hoeveel toegevoegde suikers krijgen we dagelijks binnen?

We krijgen 60 gram toegevoegde suikers (240 kcal) binnen op een dag (dus van de 110 gram totaal suikers is 60 gram toegevoegd aan de voeding, de overige 50 gram is van nature aanwezig). 60 gram toegevoegde suikers is 11% van de totale dagelijkse energie-inname. Per jaar komt dit neer op circa 20 kilogram toegevoegde suikers per persoon. Kinderen (1-18 jaar) hebben gemiddeld een hogere inname (73 gram per dag) dan volwassenen (57 gram per dag).

Meer informatie:

https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/suiker

lees verder »

Hoeveel koolhydraten eten Nederlanders?

We eten gemiddeld 237 gram koolhydraten per dag. Minder dan de helft van de dagelijkse energie-inname komt uit koolhydraten, namelijk 45%. De overige 55% van de energie halen we uit voornamelijk vet en eiwit en een beetje uit alcohol en vezels. Bij kinderen is het aandeel koolhydraten in het voedingspatroon groter (52%) dan bij volwassenen (43%). 

Meer informatie:
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-macronutrienten/inname/alle-macronutrienten

lees verder »

Hoeveel vrije suikers nemen we per dag in?

Vrije suikers zijn alle toegevoegde suikers plus de suikers die van nature aanwezig zijn in vruchtensappen en geconcentreerd vruchtensap. De gemiddelde inname van vrije suikers in Nederland is 68 gram per dag. Dit draagt voor 13% bij aan de totale dagelijkse energie-inname. Met name de vruchtensappen voegen zo’n 8 gram per dag toe aan de inname van de vrije suikers.

Meer informatie:

https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/suiker

lees verder »

Wat is de inname van fructose?

Let op: onderstaande gegevens komen voort uit de VCP 2007-2010. Gegevens van fructose uit de meeste recente VCP 2012-2016 zijn (nog) niet beschikbaar.

Nederlanders nemen gemiddeld 49 gram per dag fructose in, wat resulteert in een jaarlijkse inname van 18 kg. De mediane inname is hoger voor mannen dan voor vrouwen, respectievelijk 43-50 en 38-44 gram per dag. Met 61 gram per dag hadden jongens van 14-18 jaar de hoogste inname van fructose. De laagste mediane inname was 38 gram per dag voor vrouwen tussen 50-69 jaar. Circa 70% van de inname van fructose komt via de inname van sacharose (dat voor 50% uit glucose en 50% uit fructose bestaat).

Meer informatie:

Suikerconsumptie in Nederland. Resultaten uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

lees verder »

Wie gebruiken de VCP-gegevens?

De gegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Ze zijn de leidraad voor beleidsmakers die zich richten op gezonde voeding van de bevolking en het bewaken van de voedselveiligheid. De uitkomsten van de VCP's zijn ook een hulpmiddel om de Nederlandse voedingsvoorlichting aan te scherpen. De data uit de VCP's worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt om eventueel het beleid bij te stellen. Een voorlichtingsinstantie als het Voedingscentrum gebruikt de gegevens om de accenten van de voorlichting aan te passen. Ook binnen het voedingsonderzoek en –onderwijs, de voedingsmiddelenindustrie (innovatie van producten) worden de resultaten gebruikt.

Meer informatie:
Voedselconsumptiepeilingen

lees verder »

Is er bij het verzamelen van voedselconsumptiegegevens sprake van Europese samenwerking?

De EFSA (European Food Safety Authority) streeft ernaar dat alle lidstaten van de Europese Unie die onderzoek doen naar de voedselconsumptie van de bevolking, de gegevens op dezelfde manier verzamelen. EFSA en het RIVM sluiten voor de VCP-basis 2012-2016 een samenwerkingsbijeenkomst af. Deze data wordt door de EFSA ook gebruikt om een schatting te maken van de blootstelling aan schadelijke stoffen.

Meer informatie:
General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey

 

lees verder »

Afdrukken

Klik op de plaatjes om de documenten te downloaden

Update: Nieuwe factsheet Suikerconsumptie in Nederland.

Position paper Consumptie van suikers 260619 ONLINE 1

 

Samenvatting nieuwe cijfers Voedselconsumptie  2012-2016

voedselconsumptie

 

Factsheet: Consumptie van suikers in Nederland Deel 3: ‘verborgen suikers’

factsheet verborgen suikers

Consumptie van 'verborgen suikers' in Nederland

Consumptie van verborgen suikers in Nederland

 

Rapport Consumptie toegevoegde suikers in Nederland

Consumptie toegevoegde suikers in Nederland

 

Vrije en toegevoegde suikers en de voorziening van macro- en micronutriënten in Nederland

Vrije en toegevoegde suikers en de voorziening van macro en micronutrienten in Nederland

 

Factsheet Consumptie van suikers in Nederland: totaal suikers

Consumptie toegevoegde suikers in Nederland deel1 totaal suikers

 

Factsheet Consumptie van suikers in Nederland: toegevoegde suikers 

factsheet consumptie van suikers deel2

 

Bijdrage van diverse productgroepen aan de inname van toegevoegde suikers in Nederland.

Bijdrage diverse producten voorblad