logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Kenniscentrum suiker & voeding stelt uw bezoek aan onze internetsite op prijs

Wie gebruikt maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kenniscentrum suiker & voeding behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Kenniscentrum suiker & voeding is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Kenniscentrum suiker & voeding streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Kenniscentrum suiker & voeding niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Kenniscentrum suiker & voeding aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor schade die enig verband houdt met de informatie van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Links naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Kenniscentrum suiker & voeding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel die verband houdt met de inhoud daarvan.

Artikelen van andere sites en derden

Met enige regelmaat plaatsen wij artikelen van andere sites, waarbij wij altijd de bron vermelden. Mocht de auteur bezwaar maken tegen plaatsing van het artikel op onze site, dan zullen wij het artikel direct verwijderen. Standpunten die worden ingenomen in overgenomen artikelen komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de zienswijze van Kenniscentrum suiker & voeding. Wij geven regelmatig ruimte aan derden om een artikel te publiceren op onze site. Deze artikelen worden op persoonlijke titel geschreven en zijn voor de verantwoording van de auteur.

Auteursrechten

Het is toegestaan om informatie van onze site te kopiëren, mits daarbij wel de bron (www.kenniscentrumsuiker.nl) wordt vermeld. De toestemming geldt niet voor artikelen waarbij een andere auteur of bron dan www.kenniscentrumsuiker.nl wordt genoemd. Het is niet toegestaan om foto's, afbeeldingen of illustraties van deze site te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Kenniscentrum suiker & voeding.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt op het moment dat u zich abonneert op onze digitale nieuwsbrief, informatie aanvraagt of reageert op een vacature op de website worden uitsluitend door Kenniscentrum suiker & voeding gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens ter beschikking stelt. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en worden verwijderd zodra:

  • u zicht afmeldt voor de digitale nieuwsbrief;
  • de informatie aanvraag is uitgevoerd;
  • de sollicitatieprocedure is afgerond.

Afdrukken

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina