Sport

Een met zorg samengestelde sportvoeding is één van de belangrijke factoren voor een goede prestatie. Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron voor intensieve inspanningen. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van die inspanning hebben sporters meer koolhydraten nodig.

U vindt onder andere informatie over de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en het koolhydraatgehalte van de ‘ideale sportdrank’.

Feiten

 • Mensen van alle leeftijden, mannen en vrouwen, hebben baat bij regelmatige fysieke activiteit.
 • Volgens de Richtlijn voor Sportdeelname Onderzoek (RSO) is iemand een sporter als hij of zij tenminste 12 keer in de afgelopen 12 maanden heeft gesport.
 • In 2016 voldeed 70% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder aan de RSO-norm (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), namelijk minstens twaalf keer per jaar sporten.
 • In 2016 was een derde (31%) van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder lid van een sportvereniging.

Vraag en antwoord

Sport
13
/thema-s/13-sport2

Wat wordt er beoogd met het stimuleren van lichamelijke activiteit?

Regelmatige lichamelijke activiteit levert gezondheidswinst op. Zo verlaag je het risico op verschillende ziekten zoals coronaire hartziekten, diabetes type 2, beroerte, osteoporose, dikkedarmkanker, borstkanker en depressie. Voldoende lichamelijke activiteit verlaagt ook het risico op het ontstaan van overgewicht. De kans op het krijgen van ziekten en aandoeningen, en overlijden daaraan, neemt af naarmate iemand meer uren per week actief is. Intensieve lichamelijke activiteit, zoals hardlopen, voetballen en tennis, bevordert bovendien de conditie van hart, vaten en longen. Het stimuleren van meer bewegen en sporten heeft dus een positieve invloed op de gezondheid.

Meer informatie:
Stiggelbout M et al. De gezondheidswaarde van lichamelijke activiteit; een literatuurstudie. Leiden: TNO, 1998.

Department of Health and Human Services, 2008 Physical Activity Guidelines for Americans.

Haskell WL et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Medical Science in Sports and Exercise, 2007; 39(8): 1423-34.

US DHHS, U.S. Department of Health and Human Services. Physical activity and health: a report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, 1996.

Zie ook onze position paper Koolhydraten en sportvoeding.

lees verder »

Zijn er sport- en beweegnormen waaraan we zouden moeten voldoen?

In Nederland werden tot 2017 verschillende normen gebruikt om vast te stellen of iemand voldoende beweegt: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), de Fitnorm en de Combinorm. Sinds 2017 worden, op advies van de Gezondheidsraad andere beweegrichtlijnen gehanteerd; de Beweegrichtlijnen 2017. Deze beweegrichtlijnen voor volwassenen en ouderen luidt als volgt:

 • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
 • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
 • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
 • En: voorkom veel stilzitten.

Bij matig intensieve inspanning is alle ten minste matig intensieve beweging meegeteld, dus bijvoorbeeld in het huishouden, op school of het werk en in de vrije tijd.

Meer informatie:
De Beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad. 

lees verder »

Hoeveel koolhydraten moet duursporten de 'ideale sportdrank' leveren?

Koolhydraten worden in ons lichaam opgeslagen als glycogeen in de lever en in de skeletspieren. Deze koolhydraatvoorraden omvatten minder dan 5% van onze totale endogene energievoorraad. Het gebruik van spierglycogeen draagt echter voor meer dan 50% bij aan de energiebehoefte tijdens langdurige inspanning van een middelmatige-tot-hoge intensiteit. De koolhydraatbeschikbaarheid is daarom een belangrijke voorwaarde om prestaties te kunnen leveren tijdens intensieve training of competitie. Vermoeidheid en uitputting tijdens intensieve fysieke inspanning is dan ook vaak een gevolg van de depletie van voorraden spierglycogeen en/of een daling van de glucoseconcentratie in het bloed. Om een optimale prestatie te kunnen leveren is het essentieel om gedurende intensieve inspanning van langere duur (> 1-2 uur) extra koolhydraten in te nemen.

Meer informatie:
Position paper Kenniscentrum suiker & voeding: Koolhydraten en sportvoeding.

Prof.dr. Luc van Loon - De Menselijke Motor.

lees verder »

Wat is de rol van koolhydraten voor, tijdens en na de sportprestatie?

Voor een optimale prestatie tijdens duursport zijn voor, tijdens, maar ook na het sporten koolhydraten van belang. Koolhydraten zijn belangrijke energieleveranciers die essentieel zijn voor een maximale sportprestatie.

In theorie zit in de hoeveelheden endogene koolhydraten (lever- en spierglycogeen) voldoende energie voor 60-90 minuten intensieve inspanning, maar in de praktijk is het vaak veel lager (30-40 minuten), omdat bij intensieve inspanning de dominante spiervezels in de benen al eerder door hun glycogeenvoorraad zullen raken. De sporter die regelmatig traint, kan langere tijd een bepaalde inspanningsintensiteit handhaven voordat de glycogeenvoorraad uitgeput raakt. Het lichaam van de getrainde sporter weet namelijk meer gebruik te maken van de opgeslagen vetten.

Vooraf:
Het is belangrijk om voorafgaand aan een inspanning de glycogeenvoorraad op peil te brengen, ook al is de maximale voorraad in het lichaam maar beperkt. Koolhydraten zijn als bruikbare brandstof veel sneller beschikbaar dan vetten. Dat is een noodzaak voor een maximale sportprestatie.

Tijdens:
Omdat de glycogeenvoorraad beperkt is, is het ook van belang om tijdens het sporten voldoende koolhydraten in te nemen. De hoeveelheid die nodig is, is afhankelijk van de duur en de intensiteit van de inspanning. De koolhydraatinname tijdens middelmatige tot hoge intensiteit inspanning (> 45 minuten) verbetert het prestatievermogen significant. Een ideale sportdrank voor gebruik voor en tijdens inspanning bevat 6-8 procent (6-8 mmol/l) snel opneembare koolhydraten.

Na:
Herstel is altijd van belang, maar vooral als op korte termijn opnieuw moet worden gepresteerd. Bij het gebruik van een normale voeding zijn de glycogeenvoorraden binnen 24 uur grotendeels weer aangevuld. Maar voor bijvoorbeeld de wielrenners van de Tour de France of atleten die tweemaal per dag intensief trainen, is dat niet snel genoeg. Zij kunnen hun voordeel doen met koolhydraatrijke hersteldranken. Bij een inname van 1,0-1,2 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht per uur, leidt dat tot betere resultaten. Een snel herstel wordt gerealiseerd door een sportdrank met een hoger koolhydraatgehalte (6-18% koolhydraten) te kiezen, bij voorkeur gecombineerd met eiwitten (2-6% eiwit of eiwithydrolysaat). 

Meer informatie:
De Menselijke Motor. Prof. dr. Luc van Loon.

Position paper Koolhydraten en sportvoeding, 2020.

lees verder »

Afdrukken

Bekijk position paper: Koolhydraten en sportvoeding

Interview met prof.dr. L. Van Loon
Universiteit Maastricht, faculteit ...

'Het probleem is dat we maar heel weinig koolhydraten opslaan in ons lichaam'.

Rol van suiker

 • Inname van suikerhoudende drank kan de prestatie van duursporters verbeteren en helpt bij het op peil houden van de glycogeenvoorraad.
 • Bij korte inspanningen (< 60 minuten) heb je in principe geen extra koolhydraten nodig.
 • Suiker (sacharose) bestaat uit glucose en fructose.
 • Omdat fructose in de darm via een ander transporteiwit wordt opgenomen dan glucose kunnen sporters in dezelfde tijd meer koolhydraten opnemen met sacharose dan met alleen glucose.
 • Onderzoek laat zien dat sporters minder maag-darmklachten ervaren bij inname van een sacharoseoplossing vergeleken met een glucoseoplossing.