Richtlijnen, adviezen en beleid

De Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad zijn in Nederland voor de overheid het uitgangspunt voor het voedingsbeleid. In het werkveld zijn deze publicaties een leidraad bij onder andere het protocollair werken.

U vindt hier onder andere informatie over de Richtlijnen goede voeding 2015, het advies voor koolhydraten en voedingsvezels van de EFSA en de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015.

Feiten

  • In Nederland publiceren diverse organisaties richtlijnen en adviezen, zoals de Gezondheidsraad en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).
  • De door de Gezondheidsraad vastgestelde Richtlijnen goede voeding (Rgv) en voedingsnormen bieden de overheid een basis voor het voedingsbeleid.
  • In 2015 werden er drie nieuwe richtlijnen gepubliceerd: de WHO-richtlijnen voor suikers, de diabetesrichtlijn van de NDF én de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad.
  • De Rgv van de Gezondheidsraad worden door het Voedingscentrum vertaald naar de zogenoemde Richtlijnen voedselkeuze (RV). De RV worden in het voorjaar van 2016 verwacht.
  • De richtlijnen en adviezen zijn gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek die worden beoordeeld en samengevat door een groep van deskundigen.

Vraag en antwoord

Afdrukken

Factsheet Suikers in voedingsrichtlijnen

Rol van suiker

  • De Gezondheidsraad publiceerde in 2015 de nieuwe Richtlijnen goede voeding. De Raad adviseert om zo min mogelijk suikerhoudende dranken (dranken met toegevoegde suikers + vruchtensappen) te drinken..
  • De Gezondheidsraad heeft verder geen richtlijn opgesteld voor de inname van suikers.
  • De EFSA (European Food Safety Authority) concludeerde in 2010 dat er onvoldoende gegevens zijn om een bovengrens voor het gebruik van (toegevoegde) suikers vast te stellen.
  • De Nederlandse Diabetes Federatie geeft aan dat er geen energiepercentage voor koolhydraten aan te geven is dat gunstig is voor alle mensen met diabetes. Een beperking in geraffineerde zetmeelrijke voedingsmiddelen en producten die veel vrije suikers bevatten, lijkt echter altijd aan te bevelen.
  • De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om minder dan 10 energieprocent uit vrije suikers te halen. Deze aanbeveling is alleen gebaseerd op het voorkómen van tandcariës (niet op overgewicht) en het wetenschappelijke bewijs voor deze aanbeveling kwalificeren de onderzoekers zelf als ‘matig’.