Kanker

Elk jaar krijgen meer dan 115.000 mensen in Nederland kanker en overlijden meer dan 44.000 mensen ieder jaar aan deze ziekte. Een derde van alle gevallen van de meest voorkomende kankersoorten kan worden voorkomen door gezond te eten, voldoende te bewegen en te zorgen voor een gezond gewicht.

Feiten

  • Kanker is in Nederland de belangrijkste doodsoorzaak. Zo’n een derde van alle sterfte is het directe gevolg van kanker (2017)
  • Voor nieuwvormingen steeg het aandeel aan de totale sterfte van 20% in 1950 naar 31% in 2017. De belangrijkste verklaring voor de trends in absolute sterfte in Nederland ligt in vergrijzing en toename van de bevolking in de periode 1950-2017
  • Bij mannen kwam prostaatkanker het meeste voor in 2018, gevolgd door huid- en darmkanker. Bij vrouwen was dit borstkanker, gevolgd door huid- en darmkanker.
  • Meeste nieuwe gevallen van kanker is op oudere leeftijd. In 2018 was 43% van alle nieuwe patiënten tussen de 60 en 75 jaar oud.
  • Het aantal mensen met kanker dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is, is toegenomen de afgelopen jaren. Van degenen die tussen 2001 en 2005 kanker kregen, was na 5 jaar nog 56% in leven. Van de mensen die tussen 2011 en 2015 kanker kregen, was 64% na 5 jaar nog in leven.

Vraag en antwoord

Kanker
36
/thema-s/36-kanker2

Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan van kanker?

Leeftijd is een belangrijke factor bij het ontstaan van kanker. Daarnaast spelen genetische factoren een rol (geldt voor ongeveer 5-10% van alle mensen met kanker) en een ongezonde leefstijl: roken (ongeveer 20% van alle kanker is hier aan gerelateerd), ongezonde voeding, weinig bewegen, overmatig alcoholgebruik, overgewicht en lang of onbeschermd zonnen verhogen de kans op het krijgen van kanker. Kanker kan soms ook ontstaan door een virus of bacterie. Baarmoederhalskanker bijvoorbeeld, kan ontstaan door een virus dat door seksueel contact kan worden doorgegeven, het HPV-virus. 

Meer informatie:
https://www.kanker.nl/bibliotheek/kanker/wat-is/3014-risicofactoren-van-kanker

lees verder »

Welke relatie is er met ons eten en drinken?

Naar schatting kan een derde van alle kanker voorkomen worden door een gezonde leefstijl: een gezond voedingspatroon en lichaamsgewicht en voldoende lichamelijke beweging. Ook de Gezondheidsraad geeft in haar Richtlijnen goede voeding een aantal voedingsfactoren aan die van invloed zijn op het risico op kanker. Consumptie van groente en fruit hangt samen met een lager risico op darm- en longkanker. Consumptie van rood en bewerkt vlees verhoogt dit risico juist. Daarnaast geeft de Gezondheidsraad aan dat er een verband is tussen de consumptie van zuivel en volkorenproducten (en vezels) en een lager risico op darmkanker.

Meer informatie:
KWF Kankerbestrijding.

Richtlijnen goede voeding, Gezondheidsraad (2015).

World Cancer Research Fund International.

lees verder »

Is het waar dat een hoge consumptie van groente en fruit het risico op kanker verkleint?

Het eten van meer groente en fruit vermindert het risico op longkanker, nierkanker, slokdarmkanker en kanker in het hoofd- en halsgebied. De Gezondheidsraad adviseert in haar Richtlijnen goede voeding 2015 een consumptie van dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit.

Meer informatie:
Feiten, cijfers & advies over, KWF Kankerbestrijding (2014).

Richtlijnen goede voeding, Gezondheidsraad (2015).

Engelfriet P et al. Food and vessels: the importance of a healthy diet to prevent cardiovascular disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil (2009)

lees verder »

Is bekend of het gebruik van suiker het risico op kanker vergroot?

De deskundigen van het World Cancer Research Fund constateren dat suiker op zich geen kanker veroorzaakt, maar dat het wel belangrijk is om calorierijke voedingsmiddelen (rijk aan vetten en/of toegevoegde suikers en/of laag in vezels) en suikerhoudende dranken (inclusief vruchtensappen) te beperken. Hiermee voorkomt men overgewicht en obesitas en daarmee verkleint men de kans op het ontstaan van kanker. Overgewicht en obesitas verhogen namelijk het risico op kanker, met name van borst- en dikkedarmkanker. 

Meer informatie:
World Cancer Research Fund International

lees verder »

Afdrukken

Rol van suiker

  • Suiker op zich veroorzaakt geen kanker. Wel is het belangrijk om calorierijke voedingsmiddelen (rijk aan vetten en/of toegevoegde suikers) en suikerhoudende dranken (inclusief vruchtensappen) te beperken.
  • Het is belangrijk te zorgen voor een gezond lichaamsgewicht en voedingspatroon en voldoende beweging.
  • Een gezond gewicht verkleint de kans op het ontstaan van kanker.