logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Wat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie over de inname van suikers?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om minder dan 10 energieprocent (en%) uit vrije suikers te halen. Daarnaast pleit de WHO voor verder terugdringen naar minder dan 5 en% vrije suikers.

Sterke aanbevelingen:

  • De WHO raadt een vermindering van de inname van vrije suikers aan gedurende de levensloop.
  • Voor zowel volwassenen als kinderen raadt de WHO aan om minder dan 10% van de totale energie-inname uit vrije suikers te halen.

Voorwaardelijke aanbeveling:

  • De WHO pleit voor een verdere beperking van de inname van vrije suikers tot 5% van de totale energie-inname.

De WHO-onderzoekers geven aan dat de 10 en%-aanbeveling is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs van ‘matige kwaliteit’ en gebaseerd op resultaten van vijf observationele studies die keken naar het effect van het verlagen van de inname van suikers tot <10 en% op tandcariës. De aanbeveling is dus niet gebaseerd op het voorkómen van overgewicht.

De 5 en%-aanbeveling is volgens de WHO-onderzoekers gebaseerd op wetenschappelijk bewijs van ‘zeer lage kwaliteit’. De aanbeveling gaat uit van drie ecologische studies uitgevoerd in Japan voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog die het niveau van tandcariës in kinderen vergeleken met de beschikbaarheidsgegevens van suiker per hoofd van de bevolking. De aanbeveling is dus niet gebaseerd op het voorkómen van overgewicht. Tevens hadden de kinderen die voor deze studies onderzocht werden een lage blootstelling aan fluoride.

Meer informatie:
WHO Guideline: sugars intake for adults and children

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina