Suiker | Kristalhelder - page 28

Kenniscentrum suiker en voeding
Suikerstichting Nederland is het wetenschappelijk kenniscentrum van de Nederlandse
suikerindustrie. Het bureau verricht onderzoek naar suiker in relatie tot voeding en gezondheid en
geeft voorlichting over suiker in de breedste zin van het woord.
Suikerstichting Nederland doet onderzoek naar de effecten van suiker en suikerhoudende
producten op de gezondheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met (inter)nationale erkende
onderzoeksinstellingen en universiteiten. Door het kennisniveau van de gezondheidsaspecten van
suiker te verhogen, wil Suikerstichting Nederland een bijdrage leveren aan een gewogen
maatschappelijke discussie over suiker in relatie tot voeding en (mond)gezondheid.
Suikerstichting Nederland is van mening dat...
...een debat over goede voeding plaats dient te vinden binnen het perspectief van een gezonde
leefstijl met een gevarieerd voedingspatroon, voldoende beweging en een goede mondhygiëne.
..suiker prima past in een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding die in overeenstemming is
met de adviezen van de Gezondheidsraad.
...overconsumptie van suiker, evenals van andere voedingsmiddelen, niet wenselijk is en
derhalve moet worden voorkomen.
Suikerstichting
Nederland, kenniscentrum suiker en voeding
Amsterdamsestraatweg 39 A | 3744 MA Baarn | 035 - 543 34 55 |
Suikerstichting Nederland
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 28
Powered by FlippingBook