Suiker in perspectief editie 48 | mei 2020

|11 Suiker in perspectief, mei 2020 “Niet alleen het voedingspatroon is van invloed op depressies” heid. Het onderzoek naar de invloed van gezonde voedingspatronen heb ik gedaan onder Italiaanse ouderen en onder een multi-etnische populatie in Amsterdam. Bij deze populaties heb ik gezien dat een voedingspatroon met veel groente, fruit, olijfolie, vis en volkorenproducten inderdaad samenhangt met minder depressieve klachten. Niet alleen gezond eten, ook een gezond gewicht is van invloed op dit soort klachten: we hebben kunnen bewijzen dat de symptomen van depressie kunnen verminderen als mensen met obesitas afvallen.” Multicultureel Het verzamelen van gegevens over verschillende etnische groepen in één omgeving levert veel resul- taten op, maar maakt interpretatie van de gegevens volgens Vermeulen ook wel lastig: “De mensen in de diverse groepen nemen allemaal andere bagage mee. Denk aan het ervaren van discriminatie, cultuurbe- paalde eetgewoontes of andere cultuurverschillen die depressiviteit kunnen beïnvloeden. Maar dankzij de diversiteit van de onderzoeksgroep hebben we bijvoorbeeld wel kunnen vaststellen dat er een sterkere relatie is tussen een gezond voedingspatroon en minder depressieve klachten in de Marokkaanse en Hindoestaans-Surinaamse populatie. Dat verband vonden we niet bij de Nederlanders. Dit is onder meer te verklaren door het van oorsprong gezondere eetpatroon van eerstgenoemde groepen, met bijvoorbeeld meer groente en olijfolie.” Isoleren “Vervolgens hebben we onderzocht of het andersom ook geldt: of óngezonde voedings- patronen dan ook een negatief effect hebben op de mentale gezondheid.” Vermeulen had verwacht dat dit zo zou zijn, maar heeft hiervoor geen consistent bewijs gevonden. Uit een Nederlandse studie bleek wel een relatie, maar uit een Engelse niet. “Dat er geen eenduidig bewijs is gevonden voor het effect van ongezonde voeding op depressies is niet zo raar en wil denk ik ook niet zeggen dat het er niet is. Het is namelijk heel moeilijk om voedingspatronen geïsoleerd te onderzoeken; er zijn veel meer leefstijlfactoren van invloed op de fysieke en mentale gezondheid, zoals bewegen, de omgeving, de mindfulness waarmee je eet, alcoholgebruik, roken, slaap en de sociale status. Bovendien eet niemand altijd alleen maar gezond of alleen maar ongezond. Voor onderzoek naar aparte nutriënten, zoals verzadigd vet of suiker geldt in dit kader hetzelfde: niemand eet alleen maar suiker of alleen maar vet.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYzNDc=