Hoeveel koolhydraten eten we gemiddeld in Nederland?

Uit periodiek onderzoek naar de voedselconsumptie van de Nederlandse bevolking – de Voedselconsumptiepeiling (VCP) die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2007-2010) uitvoert – blijkt dat we gemiddeld 249 gram koolhydraten per dag eten. Dat is 45% van de gemiddelde energie-inname. Vetten leveren gemiddeld 35% van de energie en eiwitten 15%. Kinderen in de leeftijdscategorie van 7-8 jaar eten de meeste koolhydraten: gemiddeld 51-52% van hun calorieën is afkomstig van koolhydraten. Bij het ouder worden, daalt het aandeel koolhydraten in de voeding. Het laagste is het voor volwassenen in de leeftijd 51-69 jaar (42-43 energie%).

Afdrukken