logo kenniscentrumsuikerenvoeding 50jaar website

 Onderzoek         Contact  FAQ

“Met zoutarm dieet meer kans op een dochter?”

metzoutarmdieetInterview met mw. Drs. A. (Annet) Noorlander. Zij studeerde Biologie en Voedingsleer aan de universiteiten van Utrecht en Wageningen. Zij is oprichtster van "Gender Consult, praktijk voor natuurlijke geslachtsbeïnvloeding", die voor onderzoek samenwerkt met de Universiteit Maastricht.

 

metzoutarmdieetInterview met mw. Drs. A. (Annet) Noorlander. Zij studeerde Biologie en Voedingsleer aan de universiteiten van Utrecht en Wageningen. Zij is oprichtster van "Gender Consult, praktijk voor natuurlijke geslachtsbeïnvloeding", die voor onderzoek samenwerkt met de Universiteit Maastricht. 

 

In Nederland worden gemiddeld meer jongens dan meisjes geboren. De ratio ligt op 52% jongens tegen 48% meisjes. Na twee zoons neemt de kans op een dochter procentueel gezien iets af. Die kans is dan nog maar 46%. Stel dat aanstaande ouders, om wat voor reden dan ook, de kans op een baby van een bepaald geslacht willen vergroten, bestaan daar dan mogelijkheden voor? Bijvoorbeeld door middel van een dieet?

"Jawel, ten aanzien van geslachtsbepaling zijn er verschillende methodes. Bij klinische methodes wordt er bevrucht met zaad dat is gescheiden in vrouwelijk en mannelijke zaadcellen, of wordt een reageerbuisembryo van het juiste geslacht in de baarmoeder geplaatst. Dergelijke behandelingen zijn echter duur en in Nederland verboden. Ik pas een combinatie toe van natuurlijke methoden. Het advies is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek¹. De timingmethode voorziet in het bijhouden en analyseren van de vruchtbaarheidscyclus van de vrouw. Hierin zijn 'goede' dagen aan te wijzen waarop het stel gemeenschap zou moeten hebben, maar ook dagen waarop dit juist niet mag. Verder zorgt een dieet voor een gunstige minerale balans in het lichaam van de vrouw. Met dit advies kan de kans op een gewenste uitkomst verhoogd worden tot ruim 80%, waarbij aangetekend moet worden dat het dieet een groter aandeel heeft (25%) dan de timing (10%) op de verhoging van de kans op een dochter. Past een stel beide methodes toe, dus het dieet in combinatie met de timing, dan biedt dat de grootst mogelijk kans."

U heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek een relatie tussen dieet en bloedwaarden kunnen vaststellen. Waaruit bestaat deze relatie?

"Uit onderzoeken bij zowel lagere als hogere diersoorten als ook de mens is vast komen te staan dat de minerale samenstelling van leefomgeving (bij lagere diersoorten die in water leven) c.q. die van de voeding (bij hogere diersoorten en de mens) van invloed is op het geslacht van de nakomelingen. De voedingssamenstelling van vrouwen met drie of meer zonen blijkt in onderzoek significante verschillen te vertonen met die van vrouwen met drie of meer dochters. Ons onderzoek toont ook aan dat met name de natrium- en calciuminname in de maanden voorafgaande aan de conceptie effect heeft op het geslacht van de baby. Dit is het geval wanneer het dieet minimaal 10 weken voor de conceptie wordt genuttigd; raakt een vrouw niet zwanger dan loopt de dieetperiode gewoon door."

Waaruit bestaat het dieet dat de kans op een meisje vergroot?

"Het gaat hierbij om een zoutarm dieet, dat alleen door de vrouw gevolgd hoeft te worden. Het bevat enerzijds een surplus aan calcium en magnesium, en anderzijds minder natrium en kalium. Dat laat zich over het algemeen vertalen in een voedingspatroon met veel zuivel en geen toegevoegd zout, maar het is een balans die vrij nauw luistert.

Een eerste bloedonderzoek van de vrouw is ter controle van de bloedwaarden en dient als uitgangspunt voor de rest van het dieet, dat dus individueel en dynamisch is. Het dieet kan namelijk bijgesteld worden als volgende bloedonderzoeken daar aanleiding toe geven.

Afhankelijk van de bloedwaarden worden bovendien voedingssupplementen voorgeschreven. Al met al ontstaat er zo een uitgebalanceerd dieet met veel groente en fruit, brood, rijst, zuivel enzovoort, op basis van de Richtlijnen goede voeding. Geruchten over mogelijke ondervoeding kunnen dan ook naar het rijk der fabelen verwezen worden. Bovendien stopt een vrouw met het dieet zodra ze weet dat ze zwanger is. Dat een zoutarm dieet iets van je vraagt qua doorzettingsvermogen, dat zal ik niet ontkennen. Maar het is zeker geen extreem of moeilijk vol te houden dieet. De gekozen voedingsmiddelen zijn zeer gangbaar, alleen de accenten zijn verschoven."

Elders in deze nieuwsbrief wordt dieper ingegaan op de effecten van de Hongerwinter op de latere gezondheid van kinderen die destijds verwekt zijn. Zijn er ook effecten van die specifieke ondervoedingsperiode gevonden wat betreft sekse-ratio?

Uit een recente publicatie² blijkt dat in Amsterdam rond de Hongerwinter weliswaar 0,5% meer jongetjes werden geboren, maar dat is zo'n kleine verschuiving dat deze binnen de natuurlijke spreiding van de geboortecijfers verklaarbaar is. Sekse-ratio van de Nederlandse bevolking is bij mijn weten destijds niet wezenlijk beïnvloed.

Overigens hebben wij wel onderzoek gedaan naar andere omstandigheden rond zwangerschap en geslachtsbepaling. Denk hierbij aan miskramen. Het aantal miskramen in ons onderzoek komt overeen met aantallen in een controlegroep die geen methode voor natuurlijke geslachtsbepaling gebruikte.

Ons onderzoek naar de invloed van dieet en timing op het geslacht van de baby startte in 2001 en vindt plaats in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Hoewel een dieet- en timingadvies altijd slechts een kansberekening oplevert (81% van de deelnemende vrouwen kreeg inderdaad een meisje), is wel aangetoond dat de werkzaamheid van het correct opgevolgde advies ligt tussen de 68% en 95%. En dat is meer dan de 48% kans die men normaal gesproken heeft op een dochter."

  1. Noorlander, AM et al. Female gender pre-selection by maternal diet in combination with timing of sexual intercourse – a prospective study. Reproductive BioMedicine Online (2010) 21, 794-802.
  2. Cramer, JS and LH Lumey Maternal Preconception Diet and the Sex Ratio. Human Biology (2010) 82, 103-107.

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina