logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

“Consumptiecijfers van totaal en toegevoegde suikers in Nederland bekend”

In de media is veel onjuiste berichtgeving over de inname van suiker. Vaak worden supplygegevens (waarin bijvoorbeeld ook veevoer en non-food artikelen zijn inbegrepen) gepresenteerd als innamecijfers, waardoor verwarring en een vertekend beeld ontstaat.

Kenniscentrum suiker & voeding heeft aan Wageningen University gevraagd om een voedingsmiddelentabel gericht op suikers te ontwikkelen, die vervolgens gekoppeld is aan de gegevens uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 van het RIVM. Onderzoekers van Wageningen University hebben de resultaten weergegeven in twee rapporten die het afgelopen jaar zijn uitgebracht. Op deze manier is de inname van zowel totaal als toegevoegde suikers in kaart gebracht.

De onderzoekers van Wageningen University analyseerden voedselconsumptiegegevens van 3817 personen van 7-69 jaar uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010. Hieruit blijkt dat we in Nederland per dag 122 gram mono- en disachariden (suikers) innemen. Dit komt neer op 44 kg per jaar. Het gaat hierbij om van nature aanwezige suikers (glucose, fructose, sacharose, lactose, maltose) in bijvoorbeeld fruit, groente en zuivelproducten, plus toegevoegde suikers in onze voeding. Deze inname draagt voor 21 procent bij aan de gemiddelde energie-inname van 2268 kilocalorieën (21 en%). Kinderen (7-18 jaar) nemen meer suiker in  dan volwassenen (19-69 jaar), jongens (136-153 g/d) meer dan meisjes (125-138 g/d) en mannen (108-127 g/d) meer dan vrouwen (95-108 g/d). Belangrijke bronnen voor totaal suikers zijn onder andere frisdrank, zuivelproducten, cake en koek, chocolade en fruit. Voor meer informatie, zie onze factsheet ts ‘Consumptie van suikers in Nederland – totaal suikers’

 

Bovengrens voor de inname van suikers

Zowel de Gezondheidsraad als de EFSA hanteren geen bovengrens voor het gebruik van (toegevoegde) suikers, vanwege onvoldoende bewijs dat zo’n bovengrens zou helpen bij de preventie van overgewicht en chronische ziekten. Wel geeft de Gezondheidsraad in de Richtlijnen goede voeding 2006 aan dat indien er sprake is van gewichtstoename of overgewicht, men het gebruik van producten met een hoog gehalte aan toegevoegde suikers en dranken die suikers bevatten zoveel mogelijk moet beperken. 

Toegevoegde suikers

Het tweede rapport over toegevoegdesuikers laat zien dat 71 gram van de gemiddelde dagelijkse inname van suikers (122 g/d) is toegevoegd aan de voeding. Dit is een jaarlijkse inname van 26 kg per jaar (12% van de gemiddelde energie-inname) (tabel 1). Kinderen (7-18 jaar) nemen meer toegevoegdesuikers in dan volwassenen (19-69 jaar), jongens (87-100 g/d) meer dan meisjes (75-90 g/d) en mannen (36-45 g/d) meer dan vrouwen (28-36 g/d) (figuur 2). Bronnen die de grootste bijdrage leveren aan toegevoegdesuikers zijn onder andere frisdrank, zuivelproducten, cake en koek en chocolade. Voor meer informatie, zie onze factsheets ‘Consumptie van suikers in Nederland – toegevoegde suikers’.

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina