logo KSV groot transparant

 Onderzoek         Contact  FAQ

Meer gewicht in de strijd tegen overgewicht

527

Het Convenant Overgewicht heeft bij monde van Paul Rosenmöller een pakket extra maatregelen gepresenteerd om de groei van het aantal volwassenen en kinderen met ernstig overgewicht te bestrijden. Rosenmöller heeft het Jaarverslag met de maatregelen op 6 november aangeboden aan directeur-generaal Hans de Goeij van het ministerie van VWS.

De maatregelen die het Convenant Overgewicht voorstelt zijn nodig aangezien het aantal te zware mensen in ons land onverminderd blijft stijgen. Dit ondanks de vele (media)aandacht en acties rond dit onderwerp in de afgelopen jaren. Volgens een onderzoek van Bureau Schuttelaar & Partners zijn de activiteiten gericht op de preventie van overgewicht te versnipperd en onvoldoende verankerd in onder andere het bedrijfs- of schoolbeleid.

Momenteel heeft ruim 46% van de volwassenen in ons land last van overgewicht en ruim 15% van de kinderen. Maatregelen van het Convenant die het tij zouden moeten keren zijn onder andere: landelijke introductie van Lekker Fit lesprogramma op basis- en voorgezet onderwijs, ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid, en een groter aanbod van gezonde voeding en sport/beweegfaciliteiten binnen bedrijven.

Kijk voor meer informatie en het complete jaarverslag van het Convenant Overgewicht op www.convenantovergewicht.nl/nieuws/

Obesitas-epidemie waarschuwing vanuit het Verenigd Koninkrijk

526

Oktober 2007 kwam de Britse regering bij monde van het Foresight Report met een officiële waarschuwing voor een obesitas-epidemie. Dat het de regering menens is, mag blijken uit de vergelijking van de uitdaging van overgewichtpreventie met de uitdaging op het gebied van klimaatverandering…

Met name in de Britse pers kreeg het rapport veel aandacht. Enkele van de meest opvallende bevindingen: men stelt dat de meeste volwassenen in de UK nu al aan overgewicht lijden en dat samenwerking geboden is om een obesitas-epidemie af te wenden. Op zichzelf staande acties zullen, naar verwacht, geen resultaat meer sorteren.

Zoals het een foresight betaamt wordt de raming gedaan dat in het jaar 2050 60% van de mannen en 40% van de vrouwen obees zal zijn. Voor de gezondheidszorg betekent dit een lastenverzwaring van nog eens vele miljarden pond per jaar, onder andere door de behandeling van een 25% toename van diabetes en 10% toename van hart- en vaatziekten (voorspelling voor 2015).

Richtlijnen voor de aanpak van deze epidemie omvatten de luide roep om grotere inspanningen dan tot nu toe gedaan zijn. Inspanningen zouden zich moeten uitstrekken over alle niveaus; dus niet alleen op nationaal niveau, maar ook binnen gemeenschappen, scholen, families en op individueel niveau.

Voor meer informatie:
www.foresight.gov.uk/Obesity/Outputs/International_Comparisons.html

Centrum Gezond Leven in wording

525

Reeds in 2005 deed de Inspectie voor de Gezondheidszorg een aanbeveling voor een Centrum Gezond Leven. In de zomer van 2008 zal het centrum dan eindelijk als loket operationeel worden. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin hij zijn plannen uit de doeken doet.

Het Centrum Gezond Leven wordt onderdeel van het RIVM en moet professionals die direct cliëntcontact hebben, ondersteuning bieden. Denk hierbij aan huisartsen, ggd-medewerkers, medewerkers van thuiszorginstellingen maar ook leraren en gemeenteambtenaren.

Doel van het Centrum Gezond Leven is om het gebruik van landelijk ontwikkelde evidence based interventies (gezond gedrag stimulerende programma’s en maatregelen) en best practices te bevorderen.

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/gezondleven/faq/

Informatiemap nu digitaal beschikbaar!

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar digitale updates van (delen van) de inhoud. Bekijk de complete informatiemap op www.suikerwetenschap.nl

 

Abonneer op updates

deel deze pagina