De inname van toegevoegde suikers in Nederland

Kenniscentrum suiker & voeding heeft aan Wageningen University gevraagd een voedingsmiddelentabel voor toegevoegde suikers (zie definitie) te maken.

Mediane inname van toegevoegde suikersDe gegevens uit die tabel zijn vervolgens gekoppeld aan de Voedselconsumptiepeiling van 2007-2010. Daaruit blijkt dat de inname per persoon per jaar gemiddeld 26 kg is. Dat is 71 gram per dag en circa 12 en%.

In de factsheet ‘Consumptie van suikers in Nederland. ‘Deel 2: toegevoegde suikers’ vindt u meer informatie over dit onderwerp. In september 2014 verscheen ook de factsheet ‘Deel 1: totaal suikers’.

 

Vrije suikers versus toegevoegde suikers

De WHO omschrijft het begrip ‘vrije suikers' in haar rapport als ‘alle monosachariden en disachariden die toegevoegd zijn door de producent, kok of consument alsook suikers die van nature aanwezig zijn in honing, siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraat’. Van nature aanwezige suikers uit fruit, groente en zuivel vallen hier niet onder.’ Niet iedereen gebruikt het begrip ‘vrije suikers’. Onafhankelijke wetenschappelijke adviesorganen zoals Gezondheidsraad, EFSA (European Food Safety Authority) en IOM (Institute of Medicine) hanteren het begrip ‘toegevoegde suikers’. Wageningen University heeft onlangs geanalyseerd hoeveel toegevoegde suikers Nederlanders gemiddeld consumeren. Daarbij is de volgende definitie gebruikt: toegevoegde suikers zijn alle mono- en disachariden die tijdens de productie en bereiding van voedingsmiddelen worden toegevoegd. Ongeraffineerde suiker, witte en bruine suiker, honing, siroop en stroop zijn toegevoegde suikers. De mono- en disachariden die van nature aanwezig zijn in producten die nog niet zijn bewerkt (zoals bijvoorbeeld fruit, groente, peulvruchten en aardappelen) en in sap, fruitconcentraat en brood vallen (net als lactose uit zuivelproducten) niet onder de definitie toegevoegde suikers.

Afdrukken